Kun Suomi on hyväksynyt Geneven sopimuksen muuten paitsi yhden varauksen. Mikä...

Kun Suomi on hyväksynyt Geneven sopimuksen muuten paitsi yhden varauksen. Mikä...

Kun Suomi on hyväksynyt Geneven sopimuksen muuten paitsi yhden varauksen. Mikä tämä varaus on? Miksi oikeusvaltio ei ole suostunut kirjoittamaan kansainvälistä sopimusta jonka tarkoituiksena on suojella ihmisten oikeuksia ilman tälläistä varausta?

Vastaus

Kyseisen varauman mukaan ”pakolaiselle yleissopimuksen määräyksiä sovellettaessa myönnettävään vieraan maan kansalaisia koskevaan edullisempaan kohteluun eivät vaikuta ne erityiset edut, jotka Suomi on myöntänyt tai myöntää Pohjoismaiden kansalaisille”.

Syynä on pohjoismainen yhteistyö ja keskinäiset sopimukset, jotka takaavat toisen Pohjoismaan kansalaisille erilaisen aseman kuin muista maista tuleville. Lisätietoa Pohjoismaiden välisistä sopimuksista löytyy täältä: http://www.norden.org/fi/tietoa-yhteistyoestae/sopimukset/sopimukset

Lähde:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/uavm_8_2004_p.shtml

Kommentit (0)

Vastauksesi