Kun Suomessa on romaneja/mustalaisia ja myös yhdysvalloissa on...

Kun Suomessa on romaneja/mustalaisia ja myös yhdysvalloissa on...

Kun Suomessa on romaneja/mustalaisia ja myös yhdysvalloissa on romaneja/mustalaisia, niin ovatko he sukua keskenään? Millainen oli alkuperäinen aito oikea romanikulttuuri?

Vastaus

On arveltu, että romanien alkukoti on ollut Pohjois-Intiassa, josta he ovat levittäytyneet länteen useina aaltoina vuoden 1000 paikkeilta lähtien. Päätelmät romanien alkukodista ja vaellusreitistä perustuvat pitkälti kielitieteellisiin havaintoihin. Romanikieli kuuluu indo-arjalaisiin kieliin, kuten monet Intian tärkeimmistä kielistä, esimerkiksi urdu, hindi, sanskrit ja gudžarati. Romanikieliä tutkimalla on päätelty myös romanien kulkureittejä, joiden varrelta he ovat sulauttaneet kieleensä lainasanoja eri kielistä.

Mitään alkuperäistä romanikulttuuria ei ole koskaan ollutkaan. Kaikki kulttuurit ovat alati muuttuvia ja toisista kulttuureista vaikutteita ottavia. Nyky-Intiassa ei ole mitään intialaista verrokkiryhmää, alkuromaneita, joihin muun maailman romaneita voisi rinnastaa.

Ylipäätänsä voidaan sanoa, että romanius on syntynyt vaeltamaan lähtemisen myötä. Tänä päivänä romanit ovat hajaantuneet pitkin maapalloa ja romanikulttuureita on tällä hetkellä maailmassa oikeastaan useita. Useimmilla niistä on kuitenkin joitain yhteneväisiä pirteitä, kuten musiikin keskeinen asema.

Eri maissa romaneja on kutsuttu erilaisilla nimillä. Englanninkielinen sana ”gypsy”, espanjan ja portugalin ”gitano” ja ranskan ”gitan” juontuvat siitä, että keskiajalla mustalaiset kertoivat kysyttäessä tulevansa Egyptistä. Myytin taustalla saattaa olla Gype-niminen vuori Kreikan Peloponnesoksella. Italialaiset ohi matkanneet kutsuivat paikkaa "pikku Egyptiksi" ja vuoren juurella asuvia romaneja vastaavasti egyptiläisiksi. Ranskan ”tzigane” ja saksan ”Zigeuner” ovat alkuperältään epävarmoja. Brasilian portugalissa tunnetaan 1800-luvulta tuleva nimitys ”calon”, joka Suomen romanien kielen sanan ”kaale” tavoin periytyy romanikielen tummaa tarkoittavasta sanasta.

Viime aikoina jotkut tutkijat ovat esittäneet epäilyksiä siitä, kuinka yhtenäinen ryhmä romanit loppujen lopuksi on ja onko heillä ollut mitään yhteistä alkukotia Intiassa. Geneettiset tutkimukset Euroopan romanien alkuperästä ovat päätyneet kahteen eri tulokseen: Toiset tutkimukset osoittavat romanien ja intialaisten kansojen geneettistä sukulaisuutta, toiset päätyvät siihen, että romanien geeniperimää ei voi erottaa eurooppalaisesta geeniperimästä. Tutkimustuloksia verrattaessa onkin havaittu, että ainakin Euroopassa elää kaksi geneettisesti toisistaan eroavaa romanipopulaatiota, jotka voidaan jakaa itäiseen ja läntiseen. Näistä itäinen on geneettisesti läheistä sukua intialaisille kansoille.

Mitään lopullista selvyyttä romanien alkuperästä ei siis ole, mutta ainakin osa itseään romaneiksi kutsuvista kansoista on ilmeisesti saapunut Intiasta. Saattaa olla, että osa romaneiksi nimitetyistä ryhmistä periytyy liikkuvien ammattien harjoittajista, jotka esiintyivät romaneina saadakseen näiden liikkumisvapauksia.

Euroopassa elää myös eräänlaisia wannabe- tai feikkiromaniryhmiä: muun muassa Britannian Travellers ja Pohjois-Euroopan kiertelevä vantefolk.

Ensimmäiset dokumentit romaneista Suomen alueella kirjattiin Ahvenanmaan Kastelholmassa vuonna 1559.

Romanien historiaa
http://www.romanomissio.fi/romanit1.htm

Romanit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Romanit

Mistä tulet romani?
http://www.tiede.fi/artikkeli/891/mista_tulet_romani_

Genetic studies of the Roma (Gypsies): a review
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC31389/

Kommentit (0)

Vastauksesi