Kun reserviläinen haluaa erota reservistä hänet laitetaan siiviilipalveluksen...

Kun reserviläinen haluaa erota reservistä hänet laitetaan siiviilipalveluksen...

Kun reserviläinen haluaa erota reservistä hänet laitetaan siiviilipalveluksen kaltaiselle viikon mittaiselle täydennyskoulutusjaksolle, mitä koulutus pitää sisällään ja kuinka nopeasti mies laitetaan kyseiseen koulutukseen?

Vastaus

Reserviläinen, joka ilmoittaa, että vakaumukseen perustuvien syiden estävän häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta puolustusvoimissa voi hakea siviilipalveluslain mukaiseen täydennyspalvelukseen rauhan aikana.
Hakemus, jossa vakuutetaan kyseisen vakaumuksen olemassaolo, on toimitettava aluetoimistoon. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen hakija on täydennyspalvelusvelvollinen.
http://www.mil.fi/reservilainen/asevelvollisuus/muita.dsp

Aseistakieltäytyjäliiton sivuilla kerrotaan myös täydennyspalveluun hakeutumisen käytännöistä. "Täydennyspalveluksen järjestää siviilipalveluskeskus ja se sisältää lain mukaan joko koulutusta tai käytännön harjoittelua tai molempia."
http://akl-web.fi/reservi/perustietoa

Ehkäpä kannattaisi ottaa yhteyttä suoraan Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen ja tiedustella koulutusjakson sisällöstä ja alkamisajankohdista.
http://www.sivarikeskus.fi/index.php

Täällä mainitaan täydennyspalvelun sisältävän mm. kiinteistöhuoltotehtäviä, sekä paloturvallisuus- ja ensiapukoulutusta.
http://immo.daug.net/sivari/taydennyspalvelus/

Tässä keskustelussa täydennyspalvelumies vuodelta 2004 muistelee omia kokemuksiaan.
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=114&conference=500000000...

Kommentit (0)

Vastauksesi