Kun ratikka kirskuu mutkassa, niin onko se ääni pyörien värähtelyä?

Kun ratikka kirskuu mutkassa, niin onko se ääni pyörien värähtelyä?

Jos on, niin eikö ne pyörien kyljet olisi mahdollista päällystää molemmin puolin vaikka parin sentin kerroksella jotain värähtelyä vaimentavaa massaa?

Vastaus

Eveliina Vahteran diplomityössä käsitellään raideliikenteen melua junaliikenteen näkökulmasta, mutta kutakuinkin samat lainalaisuudet pätevät raitiovaunuihinkin.

Määritelmällisesti ääni on kappaleen värinästä tai tärinästä aaltoliikkeenä etenevää ilmahiukkasten värähtelyä.Pyörän ja kiskon välisestä kosketuksesta syntyy melua, koska molemmilla pinnoilla esiintyy epätasaisuuksia, jotka aiheuttavat värähtelyä. Pyörän liikkuessa kiskoja pitkin pienet epätasaisuudet sekä kiskon että pyörän pinnassa synnyttävät voimia molempiin pintoihin. Nämä voimat aiheuttavat värähtelyä, josta syntyy kuultavaa ääntä. Erityisesti kaarteisilla rataosuuksilla kokonaismelutaso nousee. Kaarrekirskunta voi olla hyvinkin voimakasta. Mitä pienempi on radan kaarresäde, sitä voimakkaampaa kirskunta on. Kaarremelu syntyy kun telit eivät pysty muuttamaan kulkusuuntaansa tangentiaalisesti kiskoja vasten. Tällöin joidenkin pyörien laipat hankaavat kiskoja ja toiset pyörät liukuvat kiskojen päällä.

Helsingin raitiovaunujen melua koskevan selvityksen mukaan uudemmat matalalattiavaunut (Variotram) ovat vähemmän alttiita kaarrekirskunnalle. Niiden pyörillä on jokaisella oma moottorinsa, jolloin sisä- ja ulkokaarteen pyörät voivat pyöriä eri nopeuksilla. Nivelvaunujen pyöräkerroissa on kiinteät akselit, mikä johtaa helpommin kirskuntaa synnyttävään pyörien liikkeeseen.

Pyörät ovat metallia ja kaarteissa niitä koettelevat raskaat vaunut ja melkoiset voimat. On vaikea kuvitella mitään materiaalia, joka kestäisi sangen ohuena parin sentin kerroksena metallipyörien pinnoitteena näissä olosuhteissa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi