Kun puhutaan pien- ja keskisuurista yrityksistä, niin miten ne...

Kun puhutaan pien- ja keskisuurista yrityksistä, niin miten ne...

Kun puhutaan pien- ja keskisuurista yrityksistä, niin miten ne määritellään? Työntekijämäärän vai liikevaihdon vai millä perusteella? Siis, mikä on pienyritys ja mikä on keskisuuri yritys?

Vastaus

Pk-yritysten määrittelyyn vaikuttaa yrityksen henkilöstö, liikevaihto tai tase ja riippumattomuus. Tekesin määrittelyn (1.1.2005-) mukaan pieneksi yritykseksi lasketaan yritys, jonka liikevaihto on ≤ € 10 milj.e(vrt. 1996: 7 milj.e) tai tase ≤ € 10 milj.e(vrt. 1996: 5 milj.e) ja henkilöstöä vähemmän kuin 50.

Keskikokoiseksi yritykseksi lasketaan taas yritys, jonka liikevaihto on ≤ € 50 milj.e(vrt.1996: 40 milj.e) tai tase ≤ €43milj. e vrt.1996: 27 milj.e) ja henkilöstöä vähemmän kuin 250.

Riippumattomia yrityksiä ovat sellaiset yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista vähemmän kuin 25 prosenttia ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida
soveltaa joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

http://www.tekes.fi/fin/6po/pkyritykset/pkyritykset2005.html
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/index_en.htm
http://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html

Kommentit (0)

Vastauksesi