Kun poliisi on peruuttanut aseenkantoluvat, niin onko jotain aikarajaa, jonka...

Kun poliisi on peruuttanut aseenkantoluvat, niin onko jotain aikarajaa, jonka...

Hei !
Kun poliisi on peruuttanut aseenkantoluvat, niin onko jotain aikarajaa, jonka jälkeen niitä voi anoa ja onko niitä ylipäätäänsä mahdollista saada uudestaan. Peruuttamisen syihin ei liittynyt aseet mitenkään, vaan kyse oli elämäntilanteesta ja saadusta kirjanpitorikostuomiosta. Ehdollinen rangaistus on ohi, kuten koetusaikakin.
Silloiseen elämäntilanteeseen liittynyt liiallinen alkoholinkäyttö on loppunut raitistumisen myötä 2,5 vuotta sitten. Metsästyskortti on edelleen ja kiinnostus jatkaa harrastusta, elämän ollessa taas kunnossa ja raiteillaan.

Vastaus

Hei!

Poliisin mukaan rikollinen menneisyys tai terveydentila esim. päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle. Koskapa olet kärsinyt tuomiosi ja raitistunut, ei uuden luvan saamiselle ole välttämättä mitään estettä. Ampuma-aseluvat myönnetään tapauskohtaisesti. Lupaviranomainen voi käyttää laajaa harkintavaltaa aseluvan myöntämiseksi. Lupaviranomainen ratkaisee lupahakemuksen ampuma-aselaissa säädettyjen edellytysten mukaisesti ja hakijan asiassa esiin tuomien konkreettisten tosiseikkojen perusteella.

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/B2A1504D526605A6C2256BDD002...

http://www.poliisi.fi/intermin/lomakehakemisto.nsf/wvLomakkeet/1A569742E...$file/ase1.pdf,

http://www.poliisihallitus.fi/poliisi/hallitus/home.nsf/pages/FD671CE9A3...

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980145

Kommentit (0)

Vastauksesi