Kun nyt keskustellaan yleisestä palkka-alesta, niin olisiko edes teoriassa...

Kun nyt keskustellaan yleisestä palkka-alesta, niin olisiko edes teoriassa...

Kun nyt keskustellaan yleisestä palkka-alesta, niin olisiko edes teoriassa mahdollista, että joku etujärjestö voisi laillisesti sopia minun itse itselleni työnantajani kanssa kahdenkeskisesti neuvottelemaani ja sopimaani palkkaan alennuksen?

Vastaus
03.01.201320:38
1548
56

Kysyin asiasta SAK:n lakimieheltä Anu-Tuija Lehdolta. Hänen mukaansa tällainen ei ole mahdollista.

Työnantajan ja yksittäisen työntekijän keskenään solmimaa sopimusta on mahdollista muuttaa vain, jos kumpikin osapuoli suostuu siihen. Toinen osapuoli ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta, puhumattakaan siitä, että jokin kolmas taho, kuten työmarkkinajärjestö, näin voisi tehdä. Työmarkkinajärjestö voi puuttua sopimukseen ainoastaan silloin, jos sopimuksessa on rikottu työehtosopimuksessa määriteltyjä ehtoja, esimerkiksi palkka on alle alan vähimmäispalkan.

Jos kävisi niin, että tulevissa työehtosopimuksissa sovittaisiin jonkin alan vähimmäispalkan alentamisesta, se ei vaikuttaisi jo solmittuihin työsopimuksiin työnantajien ja yksittäisten työntekijöiden välillä. Se koskisi ainoastaan työehtosopimuksen voimaan tulon jälkeen solmittavia sopimuksia. Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että yleensä palkat ovat Suomessa yli työehtosopimuksen vähimmäistason.

Kun työnantajan ja työntekijän solmima työsopimus on voimassa, työntekijän ei siis tarvitse alentaa palkkaansa, vaikka sitä häneltä pyydettäisiin. On tietysti mahdollista, että työnantaja voi yrittää joillain keinoin painostaa työntekijää palkan pienentämiseen, mutta siihen ei tarvitse suostua.

Työntekijä voi kuitenkin halutessaan itse pyytää työnantajalta palkanalennusta, kunhan palkka ei laske alle työehtosopimuksen minimitason. Anu-Tuija Lehdon mukaan yksittäisen työntekijän palkanalennustoive voi toisaalta houkutella työnantajaa ehdottamaan toisillekin työntekijöille tilipussin pienentämistä.

Asiantuntijat ovat tulkinneet presidentti Niinistön aloitteen palkkionsa leikkaamiseksi esimerkiksi lähinnä hyvin suurituloisille henkilöille, kuten yritysjohdolle. Tavallisten tallaajien palkkoihin koskemisesta ei aloitteessa liene ollut kysymys, semminkin kun suomalaisten palkat ovat viime vuosina reaalisesti alentuneet. Tämä johtuu siitä, että kuluttajahinnat ja verot ovat nousseet enemmän kuin maltillisina pysyneet palkankorotukset.

Työntekijöille esimerkiksi 10–15 prosentin vapaaehtoinen palkka-ale on vaikeasti markkinoitavissa senkin takia, että työn määrä on erityisesti asiantuntija-ammateissa lisääntynyt.

Lisäksi on viljalti ammatteja, joissa palkka on jo nyt niin pieni, että voidaan puhua jatkuvasta palkka-alesta. Pienituloisille palkan alentaminen on mahdotonta, koska jokaista senttiä joutuu nytkin venyttämään äärimmilleen. Kenenkään, jolla on pysyvä, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, ei tarvitse pelätä, että palkasta napsaistaisiin jotain pois.

Lähteet:

Anu Tuija Lehto, SAK
http://www.taloussanomat.fi/raha/2013/01/04/bonuskonsultit-palkka-ale-la...

Kommentit (0)

Vastauksesi