Kun jossakin,olikohan trivial pursuitissa, väittivät että englannin-kielessä...

Kun jossakin,olikohan trivial pursuitissa, väittivät että englannin-kielessä...

Kun jossakin,olikohan trivial pursuitissa, väittivät että englannin-kielessä olisi maailman kielistä suurin sanavarasto. Eihän siellä kuitenkaan löntystetä ja köntystetä, että mihin tuo väittämä oikein perustuu? Siihenkö, että pitävät kaikkia latinankielisiä sanoja englantina?
Mitä on englanniksi "itseriittoinen mulkosilmäryömijäkala (sellainen on olemassa) löntysteli konnuilleen petsaamaan kamanoita?

Vastaus

Väite englannin suuresta sanavarastosta näyttäisi perustuvan The Oxford English Dictionaryn laajuuteen; teos sisältää 600 000 sanaa ja lyö laudalta esimerkiksi ranskan ja saksan vastaavat sanakirjat.

OED:n huima koko ei kuitenkaan ole täysin tyydyttävä peruste englannin ylivertaiselle sanamäärälle sillä koko kysymys ei ole täysin yksioikoinen. Sanaston laajuutta ihmeteltäessä on hyvä kysyä myös seuraavat kysymykset:

Miten määritellään yksittäisen kielen sanat? Kuuluuko sanastoon ottaa myös lainasanat joita esim. mainitussa englannin kielessä on runsain mitoin? Lasketaanko mukaan se valtaisa määrä puhekielisiä sanoja ja murreilmaisuja joita kielen puhujat käyttävät mutta jotka eivät pääse mukaan virallisiin sanakirjoihin? Miten suhtaudutaan sanoihin jotka eivät enää ole yleisessä käytössä? Lasketaanko vain kantasanat? Mitä tehdään taivutusmuodoille ja yhdyssanoille?

Matemaatikko Jukka K. Korpela esittää sanastokysymystä pohtivassa artikkelissaan mainion väitteen suomen kielen loputtomasta sanavarastosta (vastaajan vapaasti englannista kääntämänä):

"Päätän [artikkelini] todistukseen suomen rajattomasta sanavarastosta. Kielessämme mihin tahansa numeraaliin voidaan liittää päätteeksi -kertainen. Näin ollen esimerkiksi numeraaliin "tuhatviisi" voidaan liittää jatkeeksi -kertainen jolloin saadaan tulokseksi tuhatviisikertainen. Tätä voidaan jatkaa kirjaimellisesti loputtomiin. Yksinkertainen, kaksinkertainen, kolminkertainen, ja niin edelleen."

Loppuun vielä käännös tarjoamastasi kimurantista lauseesta:

"A self-sufficient mudskipper (such a thing excists) dawdled towards it's homelands to stain lintels"

Eli onnistuu tämä Lontoon kielelläkin.

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/lang/vocab.html - Korpelan artikkeli (eng)

http://vitruvianmind.com/2008/01/03/which-language-has-the-biggest-vocab... - Englannin ylivertaisen sanavaraston pohdintaa (eng)

Kommentit (0)

Vastauksesi