Kun joku jää tuomitsematta oikeudessa...

Kun joku jää tuomitsematta oikeudessa...

niin onko hän aina varmasti syytön vai eikö syyllisyyttä ole voitu vain todistaa? Entä poikkeaako oikeudenkäynnit tältä osin eri maissa? Esim Usa <> Suomi. Tai pitääkö syytetyn jossain päin maailmaa itse todistaa olevansa syytön?

2 vastausta

Oikeusperiaate, jonka mukaan syytetty on syytön kunnes toisin todistetaan on vanha yleisesti hyväksytty. Periaatteesta seuraa, että todistustaakka on syyttäjällä eikä syytetyllä. Ajatus sisältyi jo Rooman valtakunnan lakiin..  Syyttömyysperiaatetta ei suoraan sanota Yhdysvaltain perustuslaissa, mutta perustuslain lisäyksiä on tulkittu niin, että periaate sisältyy perustuslain henkeen. Kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen on kirjattu  periaate. "Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeuden käynnissä." .Julistuksen ovat hyväksyneet melkein kaikki maailman maat, mutta se ei ole oikeudellisesti sitova. Sama periaate sisältyy myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (vuodelta 1966), jonka on tähän mennessä ratifioinut 168 maailman maata, myös Suomi ja Yhdysvallat. Ratifiointi tarkoittaa, että julistuksen periaatteet muutetaan osaksi kyseisen valtion lainsäädäntöä. Merkittävimmät niistä maista, jotka eivät ole sopimusta ratifioineet ovat Saudi-Arabia, Kiina, Kuuba, Myanmar ja Etelä-Sudan. Tässä sopimussa periaate on ilmaistu muodossa : " Jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti toteen näytetty."

Kommentit (0)
18.01.201608:08
79865
50

Ensimmäiseen kysymykseen vastaisin että tottakai myös syyllisiä jää joskus tuomitsematta, joko todisteiden puuttumisen vuoksi tai joissakin maissa menettelytapavirheiden (todisteet hankittu laittomilla tavoilla) vuoksi. Voi myös olla, ettei syyllistä (ja tuomittua) saada kiinni tuomiotaan suorittamaan (esim Maija-Liisa Lahtinen). On myös mahdollista, että (joidenkin mielestä riittävistä) todisteista huolimatta tuomari katsoo syytetyn syyttömäksi. Tämä lähinnä tulkinnanvaraisissa riitatapauksissa, vakavammissa rikoksissa ja ylemmissä  oikeusasteissa on useita tuomareita, jolloin yhden näkemys ei ole ratkaiseva. Toki tietysti kaikki tuomarit voivat olla väärässä ja vapauttaa syyllisen.

Vastaavasti on lukuisia (ulkomailla) tapauksia, joissa syytön on tuomittu ja suorittanut vuosien tai vuosikymmenten rangaistuksen. Esim DNA-tutkimuksilla myöhemmin syyttömiksi todetut.

Kommentit (0)

Vastauksesi