Kun autoa ei saa pysäköidä ennen risteystä 5m lähemmäs, niin päteekö tämä...

Kun autoa ei saa pysäköidä ennen risteystä 5m lähemmäs, niin päteekö tämä...

Kun autoa ei saa pysäköidä ennen risteystä 5m lähemmäs, niin päteekö tämä sääntö myös parkkipaikkojen liittymiin kadulle?
Ja mistä tuo 5m mitataan, jos on esim. sellainen kaareva liittymä, niin onko se siitä kaaren alusta vai puolesta välistä vai mistä?

Vastaus

Tässä kysymyksesi kannalta oleellisimmat poiminnat pysäköintiä koskevista kielloista:

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai, että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:

- risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla,

- missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu.

Tällöin sääntö koskee myös pysäköintialueiden liittymiä ja etäisyys mitataan risteävän ajoradan lähimmästä reunasta.

Kysymyksesi kaarevan liittymän tapauksessa etäisyys mitataan siis kaaren alusta eli siitä kohdesta, jossa se liittyy tiehen, jolla pysäköit.

Lisää pysäköintisääntöjä:
http://www.liikenneturva.fi/tyokalupakki/saantopakki/pysakointi_ja_pysah...

Kommentit (0)

Vastauksesi