Kumpiko on kaupungin ilmanlaadun kannalta parempi: a) liikenteen hidastaminen ja haittaaminen b) liikenteen sujuvoittaminen?

Kumpiko on kaupungin ilmanlaadun kannalta parempi: a) liikenteen hidastaminen ja haittaaminen b) liikenteen sujuvoittaminen?

Vastaus
22.11.201718:33
81078
36

Lyhyellä tähtäimellä b, tyhjäkäynti liikennevaloissa tai ruuhkissa vähenee ja tasaisella (kaupunki)nopeudella auto saastuttaa vähemmän kuin jatkuvissa kiihdytyksissä. Mutta sujuva liikenne voi houkutella lisää autoilua joka tietenkin lisää saasteita (elleivät autot ole saasteettomia). Niinpä voidaan ajatella, että pitkällä tähtäimellä saasteet vähenevät, jos ihmiset tuskastuvat ruuhkissa istumiseen ja siirtyvät polkupyörien tai joukkoliikenteen käyttäjiksi, ainakin jos joukkoliikenne on vähäsaasteisempaa. Samaa voidaan tavoitella pysäköintipaikkojen vähentämisellä, tiemaksuilla jne. Suurkaupungeissa (Lontoo, Tukholma jne) on jo alettu periä lisämaksua keskustaan yksityisautolla haluavilta.

Kommentit (0)

Vastauksesi