Kumpi on tieteellisesti todennäköisempää: jumalan/jumalten olemassaolo vai...

Kumpi on tieteellisesti todennäköisempää: jumalan/jumalten olemassaolo vai...

Kumpi on tieteellisesti todennäköisempää: jumalan/jumalten olemassaolo vai evoluutioteoria?

Kiitos

Vastaus

Ensinnäkin on tietysti huomautettava, että nämä kaksi vaihtoehtoa eivät sulje toisiaan pois. Evoluutioteoriahan ei sinällään sano mitään jumalien olemassaolosta, vaan puhuu ainoastaan siitä, miten nykyiset elävät olennot ovat kehittyneet varhaisemmista elävistä olioista.

Kysymys on sikälikin harhaanjohtava, että vain toista näistä teorioista voidaan tieteellisesti tutkia, joten vain toiselle voidaan tieteellisesti arvioida mitään todennäköisyyksiäkään. Evoluutioteoria lienee ainakin todennäköisempi selitys nykyeläinten monille piirteille kuin esimerkiksi kreationismi, jonka mukaan eliöiden välillä tapahtuu ainoastaan lajien ominaisuuksia muuttavaa mikroevoluutiota, muttei uusia lajeja synnyttävää makroevoluutiota. Esimerkiksi fossiililöydöt kertovat, että aikoinaan Maapallolla on kulkenut hieman erilaisia eliöitä kuin nykyään. Myös eri eliölajien väliset rakenteelliset yhtäläisyydet puhuvat sen puolesta, että niillä on yhteisiä esivanhempia. Lisäksi eliöille hyödyttömät elimet, kuten ihmisten umpisuoli tai viisaudenhampaat, vihjaavat, että nykyeliöillä on ollut esimuotoja, joilla on ollut käyttöä vastaavanlaisille elimille.

Evoluutioteoriasta:
http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/
http://www.nic.funet.fi/~magi/artikk/evoluutio/
http://www.luomus.fi/verkkonayttelyt/elamanhistoria/
http://www.cs.joensuu.fi/~vtenhu/kreationismi.html

Jumalten olemassaolosta taas lienee tieteellisesti mahdoton sanoa yhtään mitään. On hankala edes päättää, miten jumalan käsite pitäisi tieteellisesti määritellä. Kreikan, Intian tai Egyptin polyteistisissä mytologioissa jumalat tuntuvat olevan lähinnä ihmistä voimallisempia olentoja, mutta juutalais-kristillisen perinteen tapaisessa monoteismissä jumalan ominaisuuksiin usein luetaan esimerkiksi maailman luominen, kaikkivoipuus, kaikkitietävyys ja täydellinen hyvyys. Panteisti taas voisi yksinkertaisesti samastaa jumalan maailman kanssa.

Polyteismistä:
http://www.polytheism.net/
http://mb-soft.com/believe/txo/polythei.htm
http://www.allabouthistory.org/Roman-Gods.htm
http://www.allabouthistory.org/egyptian-gods.htm

Monoteismistä:
http://plato.stanford.edu/entries/monotheism/
http://atheism.about.com/library/FAQs/religion/blrel_theism_mono.htm

Panteismistä:
http://plato.stanford.edu/entries/pantheism/
http://www.pantheism.net/paul/index.htm

Periaatteessa tieteellä voisi olla kaksi tapaa tutkia jumalan/jumalten olemassaolosta.

1) Voisimme empiirisesti etsiä todisteita jumalten olemassaolon puolesta tai sitä vastaan. Toisaalta jumaluudet on usein määritelty inhimillisesti mahdollisen kokemuksen ylittäviksi, joten todisteita niiden olemassaolon puolesta tai sitä vastaan lienee mahdoton löytää.

Perinteisesti esimerkiksi luonnossa vallitsevaa järjestystä on pidetty osoituksena jumalan tai jumalien olemassaolosta: etenkin eliöiden tarkoituksenmukaisen rakenteen on uskottu olevan ratkaiseva todiste. Filosofiassa tämä argumentointitapa kulkee teleologisen jumalatodistuksen nimellä: nimitys tulee kreikan päämäärää tarkoittavasta sanasta 'telos'. Immanuel Kant tosin jo huomautti, että parhaimmassakin tapauksessa teleologinen argumentti kertoo vain taidokkaan arkkitehdin olemassaolosta: materia olisi voinut olla olemassa itsestään ja joku vain olisi muovannut materian säännölliseen muotoon. Toisaalta nykytiede ei tunnu tarvitsevan luonnon säännönmukaisuuksien selittämiseen edes taitavaa arkkitehtiäkään.

Teleologisesta argumentista:
http://plato.stanford.edu/entries/teleological-arguments/
http://www.philosophyofreligion.info/theistic-proofs/the-teleological-ar...

Toisaalta empiirisiä todisteita jumalten olemassaoloa vastaankin on mahdoton esittää. Niin sanotussa teodikea-argumentissa yritetään jumalten olemassaolo kiistää vetoamalla maailmassa esiintyvään kärsimykseen: täysin hyvä ja kaikkivoipa olento ei sallisi kärsimystä lainkaan ja voisi hyvin estää sen. Tämä todistus osuu parhaimmillaankin vain yhteen jumalakäsitykseen. Joku voisi hyvin kieltää, että jumalat ovat kaikkivoipia: zarathustralainen olettaisi kaksi suunnilleen tasavahvaa jumalaa, joista toinen on täysin hyvä ja toinen täysin paha. Toisaalta esimerkiksi deisti voisi kieltää, että jumala on inhimillisessä mielessä hyvä laisinkaan: jumala on vain luonut maailman, muttei sen jälkeen puutu sen kulkuun mitenkään. Lisäksi aina on mahdollista vedota Leibnizin ajatukseen, että jumalan näkökulmasta maailma on täydellinen, vaikka ihmisen näkökulmasta siinä olisikin puutteita.

Teodikea-ongelmasta:
http://www.religioustolerance.org/theodicy.htm

Zarathustralaisuudesta:
http://www.avesta.org/zfaq.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism

Deismistä:
http://www.religioustolerance.org/deism.htm
http://www.victorianweb.org/religion/deism.html
http://www.deism.com/deism_defined.htm

Leibnizin ajatuksia teodikea-ongelmasta:
http://plato.stanford.edu/entries/leibniz-evil/

2) Jos empiirisiä todisteita jumalten olemassaolon puolesta tai sitä vastaan ei löydy, voisimme yrittää osoittaa näiden olemassaoloa tai olemattomuutta matemaattiseen tapaan jollain äärimmäisen aukottomalla argumentilla: tällöin jumalan olemassaolo olisi joko mahdotonta tai täysin varmaa.

Jumalten olemattomuuden voisimme todistaa, jos pystyisimme osoittamaan jumalan käsitteen yhtä ristiriitaiseksi kuin vaikkapa pyöreän neliön käsitteen. Esimerkiksi kaikkitietävyyttä ja kaikkivoipuutta voi olla vaikea yhdistää samaan olentoon: kaikkitietävä olento tietäisi, mitä huomenna tapahtuu, mutta kaikkivoipa olento pystyisi muuttamaan huomisen tapahtumat, jolloin hän ei enää voisikaan tietää tarkasti, mitä huomenna tapahtuu. Luultavasti ainakaan kaikki jumalakäsitykset eivät kuitenkaan ole aivan näin ristiriitaisia.

Yrityksiä todistaa jumalan olemassaoloa jumalakäsitteestä kutsutaan usein ontologisiksi jumalatodistuksiksi. Jumala on esimerkiksi määritelty kaikkein täydellisimmäksi olennoksi: koska olemassaoleva olento on sitten olematonta täydellisempi, jumalan on pakko olla tämän argumentin mukaan olemassa. Monien ajattelijoiden mielestä tällainen argumentointi tuntuu jotenkin oudolta: harvoinpa sitä pelkistä käsitteistä pystytään päätymään asian olemassaoloon.

Ontologisista jumalatodistuksista:
http://plato.stanford.edu/entries/ontological-arguments/
http://www.iep.utm.edu/ont-arg/
http://www.angelfire.com/mn2/tisthammerw/rlgnphil/ontological.html

Kommentit (0)

Vastauksesi