Kukkien laskujärjestys haudalle?

Kukkien laskujärjestys haudalle?

Haluaisin tietää kukkien laskujäjestyksen, vainajan elossa oleviin lapsiin nähden. Olemme vainajan kuolleen vanhimman pojan -, poika ja leski.

2 vastausta

Kukkien laskujärjestyksestä ei ole tarkkoja ohjeita. Yleisen käytännön mukaan vainajan lähiomaiset laskevat kukkalaitteensa ensin, mutta lähiomaisten kokoonpano luonnollisesti vaihtelee tapauskohtaisesti. Itsestäni tuntuisi loogiselta että lähimmät omaiset eli vainajan leski ja lapset olisivat ensimmäisinä, sitten mahdolliset sisarukset ja sen jälkeen lapsenlapset perheineen sekä muut sukulaiset. Erittäin läheiset ystävät voisivat myös olla alkupäässä, ennen etäisempiä sukulaisia. Laskujärjestyksestä kannattaa sopia lähimpien kesken jo etukäteen.

Kommentit (0)
05.05.201521:22
4578
51

Kukkien laskujärjestyksestä olen nähnyt ainakin useammanlaista käytäntöä.Vainajan lapset ovat laskeneet kukkansa perheenä,eli kaikki ovat olleet yhdessä.Sitten toisessa tapauksessa lapset puolisoineen ikäjärjestyksessä lastensa kanssa.Kolmannessa tapauksessa lapset puolisoineen ikäjärjestyksessä,heidän jälkeensä heidän lapset eli vainajan lapsenlapset.Jokaisessa esimerkkitapauksessa muun hautajaisväen osalta sukulaiset eli vainajan mahdollisesti elossa olevat siskot ja veljet perheineen ovat olleet seuraavana vuorossa, sitten muut sukulaiset,lopuksi mahdolliset muiden hautajaisvieraiden muistamiset.Alkuperäiseen kysymykseen vastauksena,että eräissä hautajaisissa vainajan jo aiemmin kuolleen vanhimman tyttären perhe oli heti vainajan elossa olleiden lasten jälkeen seuraavana.

Kommentit (0)

Vastauksesi