Kuka/mikä määrittää normaaliuden?

Kuka/mikä määrittää normaaliuden?

Vastaus

Useat tahot saattavat koettaa määritellä, mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia. Yhteiskunta pyrkii esimerkiksi lailla määrittämään normaalin ja epänormaalin rajoja siinä mielessä, että esimerkiksi tappaminen on kriminalisoitu. Laajemmassa mielessä kulttuurilla ja yhteisöllä on omia käsityksiä normaalista. Joissakin maissa esimerkiksi tyttöjen ympärileikkaus koetaan normaalina ja tarpeellisena asiana, kun taas esimerkiksi Suomessa sitä pidetään epänormaalina ja kriminalisoituna. Määritteet voivat myös muuttua: ei ole kovin pitkä aika siitä, kun Suomessa homoseksuaalisuus leimattiin epänormaaliksi, kun taas nyt kaiketi suuri osa suomalaisista pitää sitä jo aivan normaalina erilaisuutena. Yhteisö voi olla myös pieni kuten vaikkapa kaveriporukka, joka olettaa jäsentensä toimivan tai pukeutuvan tietyllä tavalla ollakseen normaaleja eli voidakseen kuulua yhteisöön.

Normaaliutta voidaan ajatella myös tilastojen näkökulmasta. Normaali ihminen voidaan käsittää jonkinlaisena tilastollisena keskiarvona. Esimerkiksi palkka, harrastukset, lasten määrä, rikostuomiot ja monet muut seikat olisivat hänellä silloin samat kuin keskimääräisellä suomalaisella tai jopa maailman mittakaavassa tilastollisesti keskivertoihmisellä. Todellisessa elämässä sellainen vain tuskin on mahdollista, koska mitä luultavimmin jossakin asiassa ihminen sentään poikkeaa pelkistä tilastollisista keskimääräisyyksistä. Siinä mielessä normaalius on pelkkä illuusio, ja silloinkin aina tarvitaan yhteisö, joka asettaa normaalin ja epänormaalin rajat. Tai sitten tiedemaailma voi asettaa rajat omien tarkoitusperiensä mukaan.

Normaaliuskeskeinen ajattelu voi olla ongelmallista, jos se typistää ihmisen turhan ahtaaseen muottiin. Miksi ihminen ei saisi olla tai tehdä jotakin valtavirrasta poikkeavaa? Ainakin maailma olisi varmasti tylsempi paikka, jos kaikki olisivat kuin samasta muotista veistettyjä. Varmasti moni suuri tieteen ja taiteen saavutuskin olisi jäänyt tekemättä, mikäli noihin saavutuksiin yltäneet olisivat pysyneet vain tavallisissa ja odotuksenmukaisissa toimissaan. Normaaliuden käsite voi olla vallankäytön väline, kuten diktatuureissa, joissa virallisesta linjasta poikkeava ajattelu tuomitaan epänormaaliksi ja rangaistavaksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi