Kuka vastaa Kysy.fi:n kysymyksiin, ja mikä on marssijärjestys?

Kuka vastaa Kysy.fi:n kysymyksiin, ja mikä on marssijärjestys?

"Kysymyksiin vastaavat Helsingin kaupunginkirjaston kirjastovirkailijat ja kirjastonhoitajat sekä palvelun rekisteröityneet käyttäjät." Onko jostain luettavissa se koulutus- ja/tai työkokemuspohja, jolta kysymykseen vastataan? Vastaako kirjasto ensisijaisesti ja ellei vastaa määräajassa, saavatko vasta sitten muut oikeuden vastata, vai vastataanko kysymyksiin joka tapauksessa 'kuka ehtii ensin vastaamaan' -periaatteen mukaan?

Vastaus

Koulutus- ja työkokemuspohjastamme on kysytty aiemminkin, ja siihen on vastattu 2.12.2013 täällä:

http://www.kysy.fi/kysymys/kysyfin-vastaajien-taustatiedoista

Vastaus oli seuraavanlainen: ”Kirjastossa työskentelee hyvin laaja-alaisesti eri aloille koulutettua henkilökuntaa, mikä heijastuu Kysy.fissä vastaajajoukon kykynä tarttua mihin tahansa aiheeseen. Kirjastonhoitajien ja -virkailijoiden koulutuksen ja osaamisen ydin on tiedonhaussa ja kyvyssä tarkastella tietoa kriittisesti ja monesta eri näkökulmasta. Tässä mielessä informaatiotutkimus tai muu kirjastoalan koulutus on osoittautunut olennaisimmaksi vastaamisen kannalta. Pyrimme vastauksissamme tarjoamaan kysyjälle aina käyttämämme lähteet ja antamaan virikkeitä itsenäiseen lisätutkimukseen. Kysy.fissä vastaaminen muistuttaa siis monella tapaa perinteistä kirjaston tietopalvelutyötä.”

Ei ole kuitenkaan mahdollista saada taustatietoa yksittäiseen kysymykseen vastanneesta virkailijasta. Osa virkailijoista voi käyttää vastaamiseen vain korkeintaan muutamia tunteja viikossa, osalla työaikaa on varattu vastaamiseen enemmän.

Marssijärjestys on seuraava: Kaikki kysymykset menevät ensin Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelussa työskentelevien ammattilaisten pohdittaviksi. Jos vastausta kysymykseen ei löydy, niin kysymys avataan rekisteröityneiden käyttäjien vastattavaksi ns. avoimiin kysymyksiin:

http://www.kysy.fi/kysymykset?show=unanswered

Kommentit (0)

Vastauksesi