Kuka valvoo kansanedustajien toimia?

Kuka valvoo kansanedustajien toimia?

Kuka valvoo kansanedustajien toimia? Onko kansanedustajalla tai hänen avustajallaan velvollisuus vastata äänestäjien kysymyksiin?

Vastaus

Kansanedustajan koskemattomuudesta säädetään perustuslain 30 §:ssä, jossa todetaan, ettei kansanedustajaa saa estää hoitamasta edustajantointaan. Todetaan myös, että "kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta". Voi sanoa, että eduskunta valvoo myös itse itseään, sillä se voi viimeksikin mainitussa tapauksessa 5/6 enemmistöllä eduskunta voi päättää kansanedustajan koskemattomuussuojan kaventamisesta. "Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta."

Seuraavassa pykälässä todetaan eduskunnan voivan antaa eduskunnassa tapahtuneen järjestysrikkomuksen takia kansanedustajalle varoituksen tai korkeintaan kahden viikon tehtävistä pidättämisen.

Lisäksi 29 § toteaa kansanedustajan velvollisuuksista seuraavaa: "Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset."

Edustuksellisessa demokratiassa äänestyskelpoiset valitsevat kansanedustajat edustamaan itseään. Kansanedustajan koskemattomuus on merkki tästä. Kansanedustajan toimia ei ole haluttu rajoittaa demokratian kustannuksella. Tärkein kansanedustajan valvova elin on siis kansa itse, joka ilmoittaa kantansa äänestämällä.

Rikosvastuu on yhtäläinen kansanedustajan ja muiden välillä.

Perustuslain mukaan kansanedustaja on velvollinen noudattamaan perustuslakia eikä häntä sido muut määräykset, ei myöskään äänestäjien kysymyksiin vastaaminen. Kokemuksemme mukaan kansanedustajat kyllä pyrkivät vastaamaan heille osoitettuihin viesteihin; äänestäjien suosio on heille tärkeää.

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5Btype%5D=pik...

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000040?search%5Btype%5D=pik...

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1999/19990185

http://www.nettisanomat.com/2004/09/28/rosamerilainen.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi