Kuka tai kenen johtama hallitus on määrännytsivarikertausharjoitukset ja...

Kuka tai kenen johtama hallitus on määrännytsivarikertausharjoitukset ja...

Kuka tai kenen johtama hallitus on määrännyt
sivarikertausharjoitukset ja milloin? Mahtaakohan perustua edes mihinkään
lakiin vai olisikohan asiasta sovittu upseerikerholla valomerkin jälkeen?
nimim. Kiusaa se on pienikin kiusa

Vastaus

Mitähän mahdat tarkoittaa sivarikertausharjoituksilla, sellaisia ei nimittäin ole (kts. esim. http://www.mol.fi/tyoministerio/sivari.html )! Tarkoitatko ehkä täydennyspalvelusvelvollisuutta niille asevelvollisille, jotka kertausharjoituskutsun saatuaan tai kertausharjoitusten aikana hakevat siviilipalvelusmiehiksi (siis suoritettuaan aiemmin varusmiespalveluksen)? Tästä täydennyspalvelusvelvollisuudesta on säädetty siviilipalveluslain (1723/91) pykälissä 37-43. Täydennyspalvelusvelvollisuus on lakiin lisätty hallituksen esityksestä (HE 152/1998) vuonna 1998, jolloin työministerinä oli Liisa Jaakonsaari (siviilipalvelus kuuluu työministeriön alaisuuteen) ja pääministerinä Paavo Lipponen. Pelkästään upseerikerholla ei siis ole kiusaa keksitty...Lisätietoja myös Sivarikeskuksen sivuilta http://www.sivarikeskus.fi/ ja lakitekstin löydät kirjastoissa Suomen laista tai verkossa Finlexistä http://www.finlex.fi/lains/index.html .

Kommentit (0)

Vastauksesi