KUKA SANOIKAAN:"Venäläisiä emme ole, ruotsalaisiksi emme tahdo tulla. Olkaame...

KUKA SANOIKAAN:"Venäläisiä emme ole, ruotsalaisiksi emme tahdo tulla. Olkaame...

KUKA SANOIKAAN:
"Venäläisiä emme ole, ruotsalaisiksi emme tahdo tulla. Olkaame siis suomalaisia."

2 vastausta

A.I. Arwidsson totesi 1820-luvulla: "Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua, olkaamme siis suomalaisia" http://www.suomalaisuudenliitto.fi/Suomen-historia.htm

terveisin iGS-toimitus
Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)
09.07.201911:53
19887
12

Jo hyvin pitkään historiallisessa kirjallisuudessa on tiedetty, ettei puheenalainen lause ole autenttinen. Sitä ei siis alkuperäisesti koskaan muotoillut  A. I. Arwidsson, ei liioin J. V. Snellman.

Ajatuksellisesti kaikkein lähimmäksi tuota lentäväksi sanonnaksi muodostunutta lausahdusta tulee Suomen Venäjän-ajan (autonomian) alkuvuosien todellisen johtomiehen Gustaf Mauritz Armfeltin (1757 - 1814) tunnettu vaatimus:

"Rauhamme ja menestyksemme riippuu siitä, että me rehellisesti ja täydellä sydämellämme muutumme suomalaisiksi, sillä nyt on meidän yhtä vähän lupa valtiollisissa asioissa hutiloida ruotsalaisilla aatteilla kuin olisi kunniallista ja mielipiteitteimme mukaista olla venäläisiä. Keisari tahtoo, että me olemme suomalaisia."

Akateemikko Päiviö Tommila on todennut: "Edellä esitetyn Armfeltin ohjelman Snellman myöhemmin sijoitti Arwidssonin suuhun: 'Ruotsalaisia emme [enää] ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia'."

***

Päiviö Tommila: Mitä oli olla suomalainen 1800-luvun alkupuolella. Teoksessa: Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia. Kustannuskiila Oy, Kuopio 1989.

Kommentit (0)

Vastauksesi