Kuka päättää, mitä oppikirjoja tietyssä koulussa käytetään ja mistä kirjoista voi valita?

Kuka päättää, mitä oppikirjoja tietyssä koulussa käytetään ja mistä kirjoista voi valita?

En löytänyt tietoa siitä, kuka tai mikä taho Suomessa päättää kouluissa käytettävistä oppikirjoista, ja tarvitsen tietoa tutkimukseen kirjojen sisällöistä. Olen kiinnostunut lähinnä yläasteen ja lukioiden kirjoista, tarkemmin englannista toisena kielenä. Onko olemassa jotakin listaa, mistä näkisi kaikki mahdolliset kirjat? Ennakko-oletukseni on, että on olemassa tietyt kirjasarjat jotka opetushallitus hyväksyy käytettäväksi opetussuunnitelmaan nojaten julkisissa kouluissa. Kaikki tieto on tärkeää, esimerkiksi kuinka usein tällaista listaa päivitetään, mikäli sellainen on. Olen kiinnostunut myös elektronisista materiaaleista.

Vastaus
24.09.201813:31
766
18

Opetushallituksesta vastataan kysymykseen seuraavasti:

"Aikoinaan – vielä 80-luvun puolella käsittääkseni – ainakin silloisen Kouluhallituksen tehtävänä oli tarkastaa käytettävissä olevat oppikirjat. Nyt tilanne on varsin toinen. Nykyään emme oikeastaan enää voi puhua oppikirjoista, vaan oppimateriaaleista, joka on laaja käsite. Pedagogiset ratkaisut, joihin oppimateriaalit liittyvät, tekee opettaja. Totta on, että useimmiten käytetään tarkoitusta varten koottuja oppikirjasarjoja. Niistä päätetään koulussa opettajien kesken tai koulutuksen järjestäjän tasolla. Mitään listaa hyväksyttävistä tai käytössä olevista materiaaleista ei ole, mutta maassamme on varsin rajallinen joukko varsinaisten oppikirjojen kustantajia. Nämä ovat pääasiallisesti suuria kustannusyhtiöitä."

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi