Kuka päättää Helmet-kirjastojen toiminnan laajuudesta ja eri toimintojen hinnoittelusta?

Kuka päättää Helmet-kirjastojen toiminnan laajuudesta ja eri toimintojen hinnoittelusta?

Onko helmet-kirjastoilla jokin yhteinen päätäntäryhmä (Hki-Espoo-Vantaa-Kauniainen) ja jos, niin mikä?
Voivatko asiakkaat antaa sinne ehdotuksia?
Kirjojen hankintatoiveita ilmeisesti voi tehdä, entä onko kirjastoilla mitään yleistä (palaute)kanavaa, jonka kautta asiakas voisi antaa ehdotuksia toiminnoiksi?

Vastaus

Helmet-kirjaston yhteisistä asioista päättää Helmet-kirjastojen yhteinen seudullinen ohjausryhmä. Helmet-verkkokirjaston toimintaan liittyvät maksut päätetään seudullisesti, mutta muuten maksupolitiikasta (esim. tulosteiden hinnat, jne.) päättää kukin kaupunki itsenäisesti.

Palautekanavat Helmetille ja myös jokaiselle kaupunginkirjastolle erikseen löytyvät oheisen linkin takaa:
https://www.helmet.fi/fi-FI/Palaute(3938)

Kommentit (0)

Vastauksesi