Kuka on alkuasukas?

Kuka on alkuasukas?

Myönnän, että itselleni sanasta alkuasukas tulee stereotyyppisesti mieleen tarzan-leffojen tummaihoinen ukala-pukala-keihäänheiluttaja, mutta kuka oikeasti on alkuasukas? Olenko minä alkuasukas, koska olen täällä Suomessa syntynyt ja asun täällä edelleen?

3 vastausta

Kielitoimiston sanakirjan mukaan alkuasukas on " jnk seudun alkuperäisen väestön jäsen".

Kommentit (0)
23.11.201818:41
9224
24

Termi alkuperäiskansa liittyy aiheeseen niin läheisesti, että tekee mieli jatkaa vastausta hieman. Samaisen Kielitoimiston sanakirjan mukaan:

alkuperäiskansa (vähemmistö)kansallisuus joka on jnk alueen alkuperäistä väestöä. Intiaanit, saamelaiset ym. alkuperäiskansat.

Tästä kuitenkin puuttuu se oleellinen erottelu, joka kiteytyy Amerikoissa käytettyy erotteluun "indigenous people" (alkuperäiskansa) ja "first nations" (alkuperäiset kansat).

Australiassa ei ole tarvittu tällaista käsite-erottelua, mutta Amerikoissa sen avulla on eroteltu alkuperäiset kansat niistä syrjityistä ns. sekarotuisista kansanryhmistä, jotka ovat syntyneet vasta Kolumbuksen jälkeen. Käsitteitä käytetään siten, että alkuperäiskansat ovat kaikki syrjittyjä, mutta vain osa niistä on alkuperäisiä kansoja.

Fennoskandiassa vain saamelaiset ovat alkuperäiskansa, kun taas norjalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset ja venäläiset ovat hallitsevia kansoja. Viikingit, suomalaiset, karjalaiset ja saamelaiset voidaan ajatella alkuperäisiksi kansoiksi -- sillä varauksella, että meistä tuli varsinaisesti kansoja vasta historiallisella ajalla; sitä ennen kyse oli enemmän heimoista kuin kansoista. Hallitsevat kansat eivät ole alkuperäiskansoja.

Pohjimmiltaan erottelu perustuu siihen, että alkuperäisistä kansoista (first nations) puhuttaessa kyse on esihistoriasta, tuhansista ja jopa kymmenistä tuhansista vuosista, kun taas alkuperäiskansoista (indigenous people) voi puhua (YK:n, EU:n, useimpien valtioiden tunnustamalla tavalla) vain kolonialismin ja kansallisvaltioiden kontekstissa, siis historiallisen ajan viimeisimpien vuosisatojen ajalta. Venäjä ei tunnusta YK:n lähestymistapaa, vaan siellä on ihan oma luokittelunsa vähemmistökansoille.

Kommentit (1)
Käsitykseni Venäjän suhtautumisesta alkuperäiskansoihin olikin näköjään väärä t... Käsitykseni Venäjän suhtautumisesta alkuperäiskansoihin olikin näköjään väärä tai vanhentunut - lue artikkeli: http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/kantakansojen-tukis%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6-perustettu-ven%C3%A4j%C3%A4lle
12.2.2019 16:32 Telttu Ella 9224
23.11.201821:48
12707
11

Otan lähtökohdaksi Nykysuomen sanakirjan (ilm. 1951 - 1961) määritelmän kohdan 1.:

alkuasukas   1. (maan)  ensimmäiset asukkaat, alkuväestö. [Esimerkkivirke:]  "Mitä rotua Suomen alkuasukkaat ovat olleet, sitä ei tutkimus toistaiseksi ole pystynyt selvittämään."

Uusimman historiantutkimuksen valossa määritelmän sisältämä esimerkki edustaa täysin vanhentunutta kantaa (suomalaisten "rodusta" puhumattakaan). Parasta selventää asiaa lainaamalla talous- ja sosiaalihistorian professori Antti Häkkisen tekstiä Kansallismuseon julkaisemasta kirjasesta Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta (2017):

Nykyisin Suomeksi kutsumamme alue on saanut väestönsä viimeisen jääkauden jälkeen ihmisryhmien vaeltaessa reilut 10 000 vuotta sitten - vähitellen, vaiheittain, eri väyliä pitkin ja eri suunnista. Koko väestömme on tulijoiden, siirtolaisten, maahanmuuttajien  jälkeläisiä. Mitään ns. kantaväestöä ei ole ollut. Se on mahdoton ajatus.  [korostus lisätty]

Edellisen perusteella voidaan kysyjälle vastata: Et ole Suomessa "alkuasukas". Kukaan ei ole.

Viimeaikaisessa historiantutkimuksessa on myös alettu kyseenalaistaa koko kansa-käsitettä, myös 1800-luvun osalta. Häkkinen kirjoittaa suomalaisen kansallisuusaatteen tärkeimmän popularisoijan Zachris Topeliuksen Maamme kirjassa luomasta kuvasta näin:

Topelius erottelee eri heimot: lappalaiset, karjalaiset, hämäläiset, savolaiset, pohjalaiset, uusmaalaiset ja Suomen-[r]uotsalaiset. Sopimuksellinen lähtökohta on hyvä, mutta valitettavasti Topeliuskin uskoo hyväksi sulauttaa nämä heimot yhdeksi ja yhtenäiseksi kansaksi.

Mikäli hyväksymme edellä esitellyn tulkinnan, jota tässä (mutta ei suinkaan ainoana!) edusti prof. Antti Häkkinen, päädymme siihen että nyttemmin jo ilmeisen vanhentuneena pidettävä termi "alkuasukas" voi nykyisellään tarkoittaa vain jonkin alueen alkuperäistä vähemmistökansallisuutta kuten esim. saamelaisia, jollaisista siis voidaan käyttää nimitystä "alkuperäiskansa".

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi