Kuka oli viimeinen elossa ollut Suomen vuoden 1918 sodan invalidi?

Kuka oli viimeinen elossa ollut Suomen vuoden 1918 sodan invalidi?

Vastaus

Vapaussodan invalidien liitto perustettiin vuonna 1924. Liitto lakkautettiin Katajanokan Kasinolla pidetyssä kokouksessa 25. marraskuuta 1987. Tuolloin jäseniä oli hengissä vielä 63. Viimeinen sodan invalideista kuoli 17. joulukuuta 1997. Hän oli Varkauden taistelussa 21.2.1918 silmään haavoittunut ja myöhemmin sokeutunut Jalmari Timonen. Liiton jäsenet olivat voittajaosapuolen veteraaneja.

Heti sodan jälkeen alettiin valmistella lakia valkoisella puolella invalidisoituneiden veteraanien tukemiseksi. Heille alettiinkin maksaa eläkettä, joka perustui sotilasarvoon, vamman vakavuuteen sekä perheellisyyteen. Punaisten puolella sotineihin ja heidän omaisiinsa ei suhtauduttu kovin myönteisesti. Talvisodan jälkeen asenteet vähän muuttuivat, taistelihan rintamalla myös hävinneen puolen miehiä. Punainvalidit saattoivat hakea valtiolta eläkkeitä lopulta keväällä 1941. Invaliditeetin oli johduttava vuoden 1918 sodassa punaistenpuolella taistelemisesta tai vankileirillä pitämisestä.

Koska punaisen puolen invalidien järjestäytyminen oli hankalampaa ja vähäisempää, ei heidän lukumääristään ja viimeisten invalidien kuolinajoista ole yhtä lailla tietoa. Heitä koettelivat myös vuoden 1918 suuri vankileirikuolleisuus. On todennäköistä, että valkoisten puolella taistellut Timonen oli viimeinen kansalaissodan elossa ollut sotainvalidi.

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi