Kuka oli useissa tietolähteissä mainittu "nuori oikeistopoliitikko", jonka...

Kuka oli useissa tietolähteissä mainittu "nuori oikeistopoliitikko", jonka...

Kuka oli useissa tietolähteissä mainittu "nuori oikeistopoliitikko", jonka kysymykseen vastatessaan eversti Valo Nihtilä sai kohtalokkaan, kuolemaan johtaneen sairaskohtauksen?

2 vastausta

Porvarillisen Työn Arkisto
http://arkisto.kokoomus.net/

Kommentit (0)
27.09.201919:56
28658
15

Eversti Valo Nihtilä kuoli 24. lokakuuta 1973. Hän osallistui tuolloin Kokoomuksen Munkkiniemen Kansallisseuran järjestämään tilaisuuteen, jossa Kokoomuksen kansanedustaja Juha Vikatmaa arvosteli puolustusmäärärahoja. Eversti Nihtilä käytti sitten puheenvuoron, jossa hän arvosteli Vikatmaata ja Kokoomuksen niin sanottuja remonttimiehiä. Nihtilä sai sairauskohtauksen puheenvuoronsa aikana, eikä hän toipunut paikalla olleiden lääkäreiden avusta huolimatta. Kansanedustaja Juha Vikatmaa kuoli 2. joulukuuta 1974.

 

Mitä Missä Milloin 1976. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1975, sivu 76.

Vesa Vares, Suomalaiskansallinen Kokoomus IV. Korpivaellukselta vallan kahvaan. Kansallisen Kokoomuspuolueen historia 1966 - 1987. Docendo, Jyväskylä 2017, sivu 116 ja sivu 153.

Kommentit (0)

Vastauksesi