Kuka oli majuri Hovilainen?

Kuka oli majuri Hovilainen?

Majuri Hovilainen oli Suomen armeijan upseeri, joka liikkui kuvien perusteella esimerkiksi pääministeri Jukka Rangellin seurassa vuonna 1942. Mikä oli hänen tehtävänsä?

2 vastausta

Tämännimistä ei löydy kadettiupseereiden matrikkelista, todennäköisesti kysymyksessä on ollut

Aarne Martti Henrik Hovilainen, syntynyt  9.12.1891 Kuopiossa, kuollut vuonna 1966,

joka oli Alkon johtajia ja Rangellin lähiystäviä.

Vuonna 1942 Martti Hovilainen oli valtioneuvoston komendanttina, mikä asema lienee ollut luonteeltaan sotilaskomennus. Sodan aikana hänet ylennettiin majuriksi.

Kulha, Keijo K.
Rytin luottomies : Jukka Rangell (1894-1982). - Edita, 2012

Simpura, Jorma
Vapaan viinan aika : 50 vuotta suomalaista alkoholipolitiikkaa. - Kirjayhtymä, 1982

Kuka kukin on  1960. - Otava, 1960

Kommentit (0)
14.01.201718:50
20029
3

Väinö Tanner mainitsi Hovilaisen muistelmateoksessaan, joka käsittelee hänen ulkoministerikauttaan talvisodan aikana. Tämän lisäksi Hovilainen oli pääministeri J. W. Rangellin seurassa vuonna 1942, kun pääministeri tapasi SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmlerin. Tässä tilaisuudessa otetut valokuvat julkaistiin Suomen Kuvalehdessä vuonna 1963. Kyseinen artikkeli on julkaistu myös ilman kuvitusta Eino E. Suolahden kirjoituksia sisältävässä teoksessa nimeltä "Esseitä."

 

Eino E. Suolahti, Esseitä. Toimittaneet Matti Klinge ja Anto Leikola. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo, Helsinki, Juva 1981, sivut 39 - 55.

Suomen Kuvalehti 16. 11. 1963, sivut 37 ja 40.

Väinö Tanner, Olin ulkoministerinä talvisodan aikana. Kustannusosakeyhtiö Tamme, Helsinki 1950, sivu 166.

Kommentit (0)

Vastauksesi