Kuka keksi sähkön ja mitä se on?

Kuka keksi sähkön ja mitä se on?

Eikö sähkö ole atomien liikettä tai jotain vastaavaa?  Ja kun sähköä johtaa esim. summeriin siitä syntyy ääntä. Miten?

Vastaus

Eräässä mielessä sähköhän on aina ollut olemassa, sillä se on yksi maailmankaikkeuden perusvoimista. Eräänlaisena sähkön keksijänä voitaisiin pitää 1500-1600-luvuilla vaikuttanutta William Gilbertiä, joka ensimmäistä kertaa käytti kreikan meripihkaa tarkoittavast 'elektron'-sanasta johdettua ilmausta, joka suomeksi kääntyy sähköksi. Gilbertin kuvaamat ilmiöt - meripihkan tarttuminen esimerkiksi kankaisiin - tunnettiin kyllä jo ennen häntä, mutta uutta oli niiden tiukka erotteleminen vaikkapa magneettisista ilmiöistä. Kohtalon ironiaa on, että magnetismi ja sähkö todettiin myöhemmin saman voiman erilaisiksi ilmentymiksi.

Sähkö ei varsinaisesti ole atomien liikettä, vaan ainoastaan atomiydintä kiertävien elektronien. Atomiytimellä ja elektroneilla on niin sanotusti vastakkaisuuntainen varaus: historian oikusta atomiytimen varausta on kutsuttu positiiviseksi, kun taas elektronit ovat sitten negatiivisesti varautuneita hiukkasia. Yleensä elektronien ja ytimen varaus kumoaa toisensa, mutta joissakin atomeissa elektronit ovat ikään kuin löyhemmin kiinni ja voivat siirtyä toisille atomeille: elektroneitaan menettänyt atomi on sitten taas positiivisesti varautunut ja elektroneja saanut on negatiivisesti varautunut. Atomit pyrkivät kuitenkin tasapainottamaan varauksensa eli posiitivisesti varautuneet atomit yrittävät kahmia elektroneja ja negatiivisesti varautuneet taas työntää liikaelektroneja pois: siksi positiivisesti ja negatiivisesti varautuneet atomit ikään kuin etsivät toisiaan. Elektronit voidaan näin saada liikkumaan atomista toiseen ja tämä liike sitten on sitä sähkövirtaa.

Yksi maailman perustosiasioista on, että erilaisia energiamuotoja pystytään muuttamaan toisikseen. Näin esimerkiksi sähkö eli elektronien liike pystytään muuttamaan kokonaisten atomien liikkeeksi. Ääni taas on juuri tietynlaista atomien liikettä, esimerkiksi ilman värähtelyä, jonka korvamme muuntaa tietynlaiseksi kuuloaistimukseksi.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi