Kuka filosofi on sanonut "äänestämättä jättäminen on valtaa pitävien tukemista"?

Kuka filosofi on sanonut "äänestämättä jättäminen on valtaa pitävien tukemista"?

Vastaus
13

Pikaisen selvityksen perusteella tämä ajatustapa liitetään yleensä filosofi Herbert Spenceriin (1820 - 1903). Kyseinen äänestämistä koskeva argumentti on kokonaisuutena laajempi ja löytyy hänen teoksestaan "Social statistics" (1851).

Lähde: Gianturco Gulisano, Adriano and Darwich, Isadora: "Abstentionism, Blank Vote and Invalid Ballot Papers: Evidences from Brazil and E.U.", January 11, 2015, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2548161, sivulla käyty 1.4.2019.

Kommentit (0)

Vastauksesi