kuinka voittoatavoittelematon yhdistys voi laskuttaa esim. Yleä jonkun tehdyn...

kuinka voittoatavoittelematon yhdistys voi laskuttaa esim. Yleä jonkun tehdyn...

kuinka voittoatavoittelematon yhdistys voi laskuttaa esim. Yleä jonkun tehdyn työn perusteella? kyseessä ei niinkään tulot, vaan yhteisön käyttöön menevät rahat, jotka ajan mukaan menevät yhdistyksen tilojen vuokranmaksuun. Tiedän että tarvitaan Y-tunnus, mutta meneekö verot? pitääkö olla ennakkoperintärekisterissä? Mikä olisi kaikista yksinkertaisin keino hoitaa tämä. Yksityishenkilöhän ei voi laskuttaa, mutta pystyykö jonkun laskutuspalvelun kautta laskuttamaan esim. ed. mainit. Yleä ?

Vastaus

iGS-toimituksella ei ole lainopillista pätevyyttä, joten täysin varmaa vastausta emme voi antaa. Seuraavassa kuitenkin joitakin huomioita.

Verohallinnon sivulla sanotaan, että yleishyödyllisen yhteisön pitää pääsääntöisesti maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta. Poikkeuksia tähän sääntöön ovat vain:

1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo;
2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatu tulo;
3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatu tulo;
4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatu tulo;
5) bingopelin pitämisestä saatu tulo.

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta:
http://www.vero.fi/default.asp?path=5,40,89&article=8264&domain=VERO_MAIN

Elinkeinotoiminnan verokanta on 26 %. Elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö pitää ilmoittaa ennakonperintärekisteriin, jolloin yhteisö saa myös oman Y-tunnuksen, jos yhdistyksellä ei sitä vielä satu olemaan.

Ennakkoperintärekisteristä
http://www.vero.fi/default.asp?path=5,40,89&article=914&domain=VERO_MAIN...

Toisaalta rekisteröidyn yleishyödyllisen yhdistyksen nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ (ns. välillinen työ) voidaan laskea myös verottomaksi talkootyöksi. Välillinen työ voi olla verotonta vain silloin, kun yhdistys on rekisteröity ja täyttää yleishyödyllisen yhdistyksen kriteerit eli:

1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
2. sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Talkootyöstä:
http://www.vero.fi/?article=4195&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN

Ylelle tekemänne työ saattaisi siis lukeutua verottomaksi talkootyöksi. Kannattaa kuitenkin varmistaa asia alueenne verovirastosta. Joka tapauksessa talkootyön edellytysten täyttyminen edellyttää yhdistyksenne rekisteröimistä:

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_rekisteroiminen.html

En ole aivan varma, miten laskutuspalvelun käyttäminen auttaisi tässä tapauksessa, etenkin jos on kyse vain yhden laskun tekemisestä: laskutuspalveluthan lähinnä vähentävät laskutusrutiineista johtuvaa työntekoa, mutteivät poista esimerkiksi yhdistyksen tarvetta hankkia Y-tunnus eikä niiden avulla varsinkaan verojen maksua voi välttää. Lisäksi laskutuspalvelut ottavat oman palkkionsa tietysti välistä.

Erilaisia laskutuspalveluita:
http://www.luottotietosuomi.fi/palvelumme/laskutuspalvelu.html
http://www.sampopankki.fi/fi-fi/Yritysasiakkaat/Keskisuuri-yritys/Verkko...
http://www.sergel.fi/?id=4248

Mutta ehkä ette viittaakaan varsinaisiin laskutuspalveluihin, vaan Eezyn kaltaisiin organisaatioihin, jotka ikään kuin laskuttavat yksityishenkilön puolesta ja maksavat sitten hänelle tehdystä työstä palkkaa. Tällöin yhdistyksen sijaan rahat tulevat yksityishenkilöille palkkana eikä ainakaan vältytä veroilta: päinvastoin, palkasta joudutaan maksamaan tuloveron lisäksi myös pakolliset työnantajamaksut sekä tietysti välikätenä toimivan organisaation palkkiot.

Eezy-palvelun toimintaperiaate:
http://www.eezy.fi/fi/nain+se+toimii/

Kommentit (0)

Vastauksesi