Kuinka voi helpoiten vaihtaa henkilöllisyyttä?

Kuinka voi helpoiten vaihtaa henkilöllisyyttä?

Kuinka voi helpoiten vaihtaa henkilöllisyyttä? Tarkoitan täydellistä vaihtoa jossa edellinen nimi jätetään kokonaan pois.

Vastaus

Suomen kansalainen ei voi vaihtaa henkilöllisyyttään ainakaan laillisin keinoin. Nimen voi tietyin edellytyksin muuttaa, mutta tarkin, jokaiselle yksilöllinen tunniste - henkilötunnus - säilyy samana läpi elämän.

Todistajien suojelemiseksi on joskus esitetty lakia muutettavaksi siten, että henkilöllisyys olisi mahdollisuus ääritapauksissa vaihtaa, tässä lakialoite vuodelta 1996: http://217.71.145.20/TRIPviewer/temp/TUNNISTE_LA_49_1996_fi.html

Toistaiseksi täydellinen henkilöllisyyden muuttaminen/vaihtaminen ei siis kuitenkaan ole mahdollista.

Nimen vaihtamista harkitsevalle on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivuilla esitetty selkeästi voimassa olevat etu- ja sukunimen muuttamiskäytännöt ja -ehdot: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=451

Kommentit (0)

Vastauksesi