Kuinka tutkitaan kasvavan puuston (puun) kunto, esim. lahovika.

Kuinka tutkitaan kasvavan puuston (puun) kunto, esim. lahovika.

Kuinka tutkitaan kasvavan puuston (puun) kunto, esim. lahovika. Millaisilla laitteilla, kuka valmistaa, hintaluokka?

Vastaus

Puun tai puuston kuntoarviointia suorittavat puidenhoidon ammattilaiset, arboristit. Puuston arviointi tehdään usein silmämääräisesti. Rungon, latvuksen, tyven (juurien) vaurioita etsittäessä voidaan käyttää hyväksi erilaisia työkaluja, kuten piikkejä ja muovivasaraa. Mahdolliset vauriot merkitään tarkastuslomakkeeseen.

Lahovikoja etsittäessä tunkeudutaan pintaa syvemmälle mikroporaa apuna käyttäen. Yhden millimetrin paksuinen terä porataan runkoon, jonka vastusarvo kertoo puun tiiviyden. Puun lahoisuus / tiiviys piirtyy ”sydänkäyrämäisesti” paperille. Tällaisen erikoisporan hinta on n. 10 000 euroa. Arboristien suorittama kuntoarvion päivätaksa lasketaan sadoissa euroissa.

Yksittäisten arvopuiden kunnonarviointiin voidaan käyttää tomografiaa. Laite mittaa antureiden avulla lahovikaa ääniaalloilla. Suomessa on yksi ainoa puun terveystarkastukseen soveltuva tomografialaite. Sekin Korppoossa. (http://www.yritysopas.com/tiedot/Korppoo/Puiden_hoito_TSymparistopalvelu... )

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sivuilta löytyy mm. metsätuho-opas, http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/index.htm
josta löytyy kuvaukset yli 160 tuhonaiheuttajasta ja yli 850 klikkaamalla suurentuvaa valokuvaa. Sivuilla on myös metsätuhojen interaktiivinen tunnistuspalvelu.

Puidenhoitofirma:
http://www.puidenhoitajat.com/

Arboristit hommissa:
http://www.demari.fi/Article.jsp?article=6326

Tietoja ujutti ystävällinen puututkija Helsingin kaupungin Rakennusvirastosta.

Kommentit (0)

Vastauksesi