Kuinka syvälle maanomistaja omistaa maansa?

Kuinka syvälle maanomistaja omistaa maansa?

Vastaus

Tätä on kysytty meiltä useampaan kertaan aikaisemminkin. Helsingin rakennusvirastolta saadussa vastauksessa käy ilmi olennaisin:

"Haluat siis tietää kuinka paljon maan omistaja omistaa maata alaspäin ja vastaavasti ilmatilaa ylöspäin. Asiaa tiedusteltiin Helsingin kaupungin rakennusvirastosta ja sieltä kerrottiin että kuutiomäärä riippuu rakennusoikeudesta. Asemakaava määrittelee kuinka syvälle tai korkealle voi rakentaa. Maan omistaja omistaa rakennusoikeuden verran. Jos ei asemakaavaa ole, pitää oikeuksia tiedustella rakennusviranomaisilta ja rakennuslautakunta ratkaisee asian. Lakitekstiä aiheesta on Maankäyttö- ja rakennuslaissa § 161.

Tarkkaa kuutiomäärä emme siis kykene sanomaan, omistetun maan tai ilman määrä riippuu asuinpaikan rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisista."

Linkki vastaukseen: http://www.kysy.fi/kysymys/jos-omistan-maata-yhden-hehtaarin-1-ha-kuinka-monta-kuutiota-omistan-maata

Toinen vastaus täydentää edellistä:

"Suomen lainsäädännössä ei ole selvästi määritelty, kuka omistaa maan syvällä maanpinnan alapuolella. Periaatteessa maan omistusoikeus ulottuu niin syvälle kuin maa on (taloudellisesti) hyödynnettävissä. Esimerkiksi kymmenien metrien syvyyteen ulottuvasta porakaivosta saatavan veden katsotaan tulevan maanomistajan omasta maasta.

Kaavat ja rakennusjärjestykset asettavat kuitenkin rajoituksia maankäyttöön syvyyssuunnassa. Samoin maa-aineslaki ja mm. pohjavesien käyttöä säätelevä vesilaki estävät maan rajattoman käytön. Kaivoksia ei voi perustaa ilman lupaa.

Kiinteistöt kuitenkin mitataan maan pinnan tasossa. Voidaan kuitenkin ajatella, että korkealla kalliotontilla kiinteistön omistajalla on kuutioita enemmän kuin tasaisella tontilla. Ilmatila avaruuden alapuolella on noin sadan kilometrin korkeuteen valtion 'omaisuutta'."

Linkki vastaukseen: http://www.kysy.fi/kysymys/kuinka-syvalle-omistan-omakotitaloni-tontin

Kommentit (0)

Vastauksesi