kuinka suuri osa suomenruotsalaisista on kaksikielisiä, siis niin että molemmat...

kuinka suuri osa suomenruotsalaisista on kaksikielisiä, siis niin että molemmat...

kuinka suuri osa suomenruotsalaisista on kaksikielisiä, siis niin että molemmat kotimaiset ovat äidinkielen tasolla hanskassa?

Vastaus

Tästä asiasta on mahdoton antaa tarkkaa tilastotietoa, sillä väestötietojärjestelmään kirjataan vain yksi kieli henkilön äidinkieleksi.

Sen verran sain kuitenkin selville, että tätä nykyä Suomessa on noin 42 000 kaksikielistä kotitaloutta. Perheistä, joissa toinen vanhemmista puhuu suomea ja toinen ruotsia, miltei 70 prosenttia lapsista on merkitty väestötietojärjestelmään ruotsinkielisiksi.

Otin yhteyttä suomenruotsalaisia edustavaan ja tietoja suomenruotsalaisista välittävään Folktingetiin ja tiedustelin tarkempaa arviota sieltä. Valitettavasti Folktingetin väki on lomalla heinäkuun loppuun, joten arviota sujuvasti molempia kotimaisia puhuvien suomenruotsalaisten määrästä ei tällä haavaa saatu.

iGS palaa asiaan, jos asiasta saadaan tietoja.

Lähteitä ja luettavaa:
http://www.folktinget.fi/pdf/engava2008.pdf
http://www.folktinget.fi/pdf/publikationer/svefifi.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi