Kuinka suuri osa ihmisistä lisääntyy?

Kuinka suuri osa ihmisistä lisääntyy?

Kuinka suuri osuus ihmisistä PROSENTUAALISESTI lisääntyy elämänsä aikana? Kuinka suuri osuus jää lapsettomaksi? Onko tässä eroja miesten ja naisten kesken? Tietoa löytyy varmasti Suomesta helpoiten, mutta onko tätä mahdollista määrittää koko maailman väestön perusteella? Edes likimain?

Vastaus

On helpointa lähteä selvittämään lapsettomien osuutta väestöstä. Kaikki muut kuin lapsettomat sitten lisääntyivät. Jotain asiasta kertoo se, että vuonna 2012 Väestötutkimuslaitoksen tilastojen mukaan 20 % suomalaisista 40-44 -vuotiaista naisista ja 30 % suomalaisista samanikäisistä miehistä oli lapsettomia. Iän myötä lapsettomien osuus vielä jonkun verran pienenee, mutta muutos on todennäköisesti pieni. Voisi siis kuvitella, että tuona vuonna noin suomalaisista naisista 80 % ja miehistä 70 % hankki lapsia. Vuoden 2012 jälkeen lapsettomien osuus suomalaisista on saattanut hieman nousta, mutta tulos on edelleenkin suuntaa-antava.

Kansainvälinen tieto voi olla hankalampi. Etenkin tietoja lapsettomista miehistä on vaikea löytää, naisita suuntaa-antavia tilastoja löytyy ainakin maittain helposti.  Koko maailmaa kattavia tilastoja tai arvioita on hankalampi löytää.

Väestöliitto on koonnut myös Eurooppaan liittyviä tilastoja lapsettomuudesta. Niiden mukaan lapsettomien osuus 40–44-vuotiaista naisista on alhainen (10% tai vähemmän) Bulgariassa, Tsekin tasavallassa, Virossa, Unkarissa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa ja Venäjällä, maltillinen (11–15% ikäryhmästä) Ranskassa, Belgiassa, Georgiassa, Saksassa, Norjassa, Slovakian tasavallassa, Sloveniassa, Ruotsissa sekä Yhdysvalloissa, ja korkea (noin 20%) Suomessa, Itävallassa, Italiassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Miesten elinikäinen lapsettomuus on korkein (yli 23% 45–49-vuotiailla miehillä) Suomessa, Italiassa, Saksassa, IsoBritanniassa ja Tsekin tasavallassa.

YK vuosittain ilmestyvään Fertility report -julkaisuun liittyy hedellimällisyyttä kuvaavia tilastoja. Liitän tämän vastauksen linkkeihin vuoden 2012 raportin, johon liittyy tilaston, johon koottu tiedot lapsettomien naisten osuudesta maittain. 
 

Kommentit (0)

Vastauksesi