Kuinka suuri on erikoistuvan sairaalafyysikon palkka?

Kuinka suuri on erikoistuvan sairaalafyysikon palkka?

Erikoistuvalla sairaalafyysikolla tarkoitan fyysikon virkoja, jotka täytetään keskussairaaloissa neljäksi vuodeksi, jonka aikana työhön valittu hankkii ohjatusti sairaalafyysikon ammattiin vaaditun ammattipätevyyden.

Vastaus

Alan etujärjestön TEK:in palkkatilaston mukaan joulukuussa 2012 erikoistuvan sairaalafyysikon kokonaiskuukausipalkka oli keskimäärin noin 3 700 €/kk.

Pätevöitymisvaatimuksista löydät tietoa mm. alla olevasta linkistä.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi