Kuinka suuret olivat Neuvostoliiton henkilötappiot ( kuolleet, haavoittuneet-...

Kuinka suuret olivat Neuvostoliiton henkilötappiot ( kuolleet, haavoittuneet-...

Kuinka suuret olivat Neuvostoliiton henkilötappiot ( kuolleet, haavoittuneet- vangit ) eriteltyinä sodissa Suomea vastaan vv. 1939-44

2 vastausta

Asia on luonnollisesti askarruttanut suomalaisia aina. Jo ylipäällikkö Mannerheim esitti talvisodan jälkeisessä päiväkäskyssään 14.3.1940 yhden arvion: "...nyt parisataatuhatta vihollistanne lepää hangessa tai tuijottaa särkynein katsein tähtitaivaallemme...".

Yksiselitteisiä tietoja on edelleen vaikea saada, vaikka venäläiset arkistot ovatkin auenneet ja mahdollistaneet luotettavimpien arviointien teon. Seraavat tiedot perustuvat Ohto Mannisen artikkeliin "Venäläiset sotavangit ja tappiot" teoksessa "Talvisodan pikkujättiläinen" (Porvoo, 1999) ja Pekka Kurenmaan sekä Riitta Lentilän artikkeliin "Sodan tappiot" "Jatkosodan pikkujättiläisessä" (Helsinki, 2005).

Vjatseslav Molotov kertoi v. 1940 venäläisten tappiot 48 475 kaatuneeksi ja 150 863 haavoittuneeksi. Uusia lukuja saatiin vasta 1989 , jolloin professori Mihail Semirjaga kertoi joukkojen tappioilmoitusten perusteella laskeneensa talvisodan tappiot seuraaviksi: 53 522 kaatunutta, 16 208 kadonnutta, 163 772 haavoittunutta ja 12 064 paleltunutta eli yhteensä 245 566. Puna-armeijan toukokuussa 1940 keräämien tietojen mukaan kaatuneita oli 72 408, kadonneita 17 520 ja muita niin, että kokonaismäärä oli 293 510 henkeä. Venäjän sota-arkiston aakkosellisessa tappioluettelossa on kaatuneita, kadonneita ja haavoihinsa kuolleita nimettyinä 131 476 henkeä. Lopuksi Manninen esittää seuraavan uusimman tilaston: kaatuneita ja vankeja 84 994, haavoittuneita ja vammautuneita 186 584, sairastuneita 51 892, paleltuneita 9 614 eli yhteensä 333 084. Venäläinen historiantutkija Pavel Aptekar on v. 1992 valmistuneessa tutkimuksessaan ilmoittanut venäläisten kokonaistappioiksi 445 000, joista kaatuneita 130 000.

Lopuksi mainittakoon talvisodan osalta, että myöhempi neuvostojohtaja Nikita Hrustsev arveli muistelmissaan, joiden aitoperäisyys lienee nykyään tunnustettu, maansa menettäneen kaatuneena noin miljoona miestä.

Jatkosodan osalta tiedot ovat ylimalkaisemmat. Pikkujättiläinen esittää vain kokonaisluvun 757 500 (kuolleet, haavoittuneet, paleltuneet, vangit) ja huomauttaa, että tästä luvusta puuttuvat ilma- ja merivoimien menetykset. Suurimmat tappiot koituivat v. 1941 (230 000, joista Kannaksella 51 000, Laatokan-Syvärin suunnalla 65 000 ja Itä-Karjalan suunnalla yli 113 000). Kannaksen taisteluissa v. 1944 tappiot olivat yli 125 000 miestä.

Mannisen mukaan talvisodassa jäi suomalaisten sotavangeiksi lähes 6000 puna-armeijalaista, joista rauhansopimuksen jälkeen palautettiin 5572. Lyhyestä vankeusajasta johtuen vangit olivat selvinneet hyvin. Suomalaiset onnistuivat värväämään perustamaansa "Venäjän vapausarmeijaan" noin 150-180 henkeä. Jatkosodan pikkujättiläisessä sotavangeista kirjoittaa Juha Kujansuu. Vankien kokonaismäärä oli noin 64 000, joista menehtyi 18 700 (eli 30 %).

Edellä mainittuja lukuja ei liene ihan helppo suhteuttaa toisiinsa. Ilmeisesti kyseessä on asia, johon ei koskaan saada lopullista selvyyttä.

Kommentit (1)
http://www.helsinki.fi/idantutkimus/arkisto/2014_1/it_1_2014_ruha.pdf "Petrov esittelee... http://www.helsinki.fi/idantutkimus/arkisto/2014_1/it_1_2014_ruha.pdf "Petrov esittelee johdantonsa lopuksi myös Venäjän valtiollisen sota-arkiston tietokannan, johon on koottu yhteensä 167 976 kaatuneen, haavoihinsa kuolleen tai kadonneen puna-armeijan sotilaan nimeä, syntymäaikaa, sotilasarvoa, kuolinsyytä jne. koskevia tietoja." Eli uusimman tutkimuksen mukaan talvisodassa olisi menehtynyt noin 168 000 neuvostosotilasta. Jatkosodan neuvostoliittolaiset tappiot menehtyneinä arvioidaan 350 000 - 450 000 välille.
30.10.2015 10:47 Marcus Lundqvist 93
14.11.201410:14
93
93

Timo Vihavaisen uusimmassa kirjassa esiintyvän tiedon mukaan Venäjällä olisi jo selvillä nimilista jossa on yli 150 000 talvisodassa menehtyneen neuvostoliittolaisen sotilaan tiedot. Mutta menentyineiden määrä voi olla vielä tuotakin suurempi. Samoin jatkosodan ajalta on uutta tietoa. Ohto Mannisen tuoreimmassa kirjassa olisi päivitettyjä tietoja jonka mukaan pelkästään kesän 1944 taisteluissa (ilmeisesti syyskuun alkuun asti?) olisi menehtynyt 113 000 neuvostoliittolaista sotilasta eri organisaatioista. Suomalaisia menehtyi sotatoimitappioissa 1.kesäkuuta ja 5.syyskuuta 1944 välisenä aikana menehtyneiden tietokannan mukaan 17 627 joista vihollistoiminnan vuoksi 16 566. Neuvostoliittolaisia menehtyi siis yli kuusi kertaa enemmän kuin suomalaisia viimeisenä sotakesänä 1944.

Sitten on olemassa hajatietoja eri ajoilta liittyen jatkosotaan. Mm. neljän vuoden 1942 neuvostoliittolaisten offensiivin: Krivillä Maaselän Kannaksella ensiksi tammikuussa ja toisessa syyskuussa 1942, Syvärillä huhtikuussa 1942 ja Kiestingissä huhtikuussa 1942 käytyjen taisteluiden kokonaisuhrimääriksi ilmoitetaan 44 000 kaatunutta sekä 121 650 haavoittunutta. Samojen kuukausien suomalaisten tappiot kuolleina ja kaikillta rintamilta (myös niiltä joita mainitut taistelut eivät edes koskeneet) olivat: tammikuussa 1033,  huhtikuussa 1 250 ja syyskuussa 633. Erkki Nordbergin käyttämien asiakirjojen mukaan suomalaisia olisi menehtynyt noissa vuoden 1942 torjuntataisteluissa hieman vajaat 2 000 ja neuvostoliittolaisia siis 44 000.

Mitä ilmeisemmin mm. Wikipediassa ilmenevät tiedot neuvostoliittolaisten sotilastappioista Suomen rintamalla ovat liian matalia lukemia. Vuonna 2008 julkaistun ja yhä Venäjällä jatkuvan tutkimuksen mukaan jossa kerätään tietoja vuosina 1941-45 menehtyneistä neuvostoliittolaisista sotilasta on päädytty arvioon jonka mukaan 14 241 000 sotilashenkilöä olisi kuollut sodassa. Heistä 970 000 olisi ollut upseereita. Määrä on yli 50% suurempi kuin Wikipedian käyttämissä Krivosheevin antamissa aiemissa lukemissa vuodelta 1997. Nyttemmin myös Krivosheev on korjannut omia arvioitaan korkeammiksi. Jostain syystä kuitenkin Wikipedia käyttää yhä talvisodan ja jatkosodan ajalta noita aiempia Krivosheevin aineistosta kerättyjä lukemia.

Viittaus:

"We established the number of irreplaceable losses of our Armed Forces at the time of the Great Patriotic War of about 13,850,000. A more recent compilation made in March 2008 of the individuals listed in the card files puts total dead and missing at 14,241,000 (13,271,269 enlisted men and 970,000 officers) This database is incomplete and does not include all men killed in the war; currently graves registration teams in Russia are identifying war dead that are not currently included in the database"

Sergey Aleksandrovich Il’enkov – Graduated from the Kalinnin Suvorov Military Academy, the Higher Military Academy, the Moscow State Historical-Archival Institute. Assistant chief for scientific work of the Central Archives of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Co author of many scientific works on the history of the Great Patriotic War.

Voennno-Istoricheskiy Arkhiv
No. 7(22), 2001, pp. 73-80

Kommentit (0)

Vastauksesi