Kuinka Saimaan pinta käyttäytyisi jos se olisi täysin luonnontilassa eikä...

Kuinka Saimaan pinta käyttäytyisi jos se olisi täysin luonnontilassa eikä...

Kuinka Saimaan pinta käyttäytyisi jos se olisi täysin luonnontilassa eikä juoksutuksia eikä voimalaitosta olisi?

Vastaus

Etelä-Savon ympäristökeskuksen sivuilta löytyy hyvin tietoa Saimaan vedenkorkeudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Saimaan vedenpintaa on säännöllisesti havainnoitu vuodesta 1847 lähtien Lappeenrannan Lauritsalassa. Saimaan vedenpinnan normaaliarvona pidetään 75,3 - 76,3 metriä merenpinnan yläpuolella, jolloin keskivedenkorkeudeksi saadaan 75,8 m. Kartoissa Saimaan vedenkorkeudeksi merkitään yleensä 76 metriä.

Imatralla sijaitsevien patojen juoksutus vastaa luonnonvirtaamaa. Tämä luonnonvirtaama on määritetty ennen Imatran patojen rakentamista laaditun purkautumistaulukon mukaisesti.
Juoksutusten avulla Saimaan vedenkorkeus pyritään pitämään normaaliarvojen mukaisena eli vedenpinnan poikkeama ei tällöin olisi yli 0,5 metriä keskivedenkorkeudesta.

Saimaan vedenkorkeuteen eniten vaikuttava tekijä on sademäärä. Sateen ja sulamisvesien määrä sekä veden haihtuminen vaikuttaa vedenkorkeuteen Saimaalla enemmän kuin pinta-alaltaan pienemmissä järvissä. Saimaan poikkeuksellisten laajojen valuma-alueiden takia sen vedenpinta kohoaa pitkälle kesään ja on korkeimmillaan vasta juhannuksen jälkeen.
Kesällä tulovirtaama vähenee ja veden haihdunta kasvaa, joten Saimaan vedenpinta laskee. Runsaat sateet kuitenkin voivat vaikuttaa niin, että vedenpinta ei kesälläkään juuri laske. Syksyisin veden haihdunnan vähentyessä ja syyssateiden runsastuessa vedenpinta nousee loivasti. Talvisin sateiden muuttuessa lumeksi ja tulovirtaaman pienentyessä Saimaan vedenpinta taas laskee hiukan.
Vedenpinnan korkeuteen Saimaalla vaikuttavat lisäksi salmipaikat, jotka patoavat vettä ja voivat aiheuttaa useamman sentin muutoksia vedenpinnan korkeuteen salmen ylä- ja alapuolisten osien välillä. Samoin tuulet ja niiden suunta voi vaikuttaa useita senttejä vedenpinnan korkeuksiin eri puolilla Saimaata.

Vuonna 1991 allekirjoitetun Suomen ja Venäjän välisen juoksutussäännön mukaisesti Saimaan vedenkorkeutta ja Vuoksen juoksutusta pyritään pitämään normaalina. Päätarkoituksena on alentaa Saimaan tulvahuippuja ja toisaalta nostaa poikkeuksellisen matalia vedenkorkeuksia. Kuten jo alussa mainittiin pidetään vesitilannetta normaalina, kun vedenkorkeus poikkeaa korkeintaan puoli metriä (0,5 m) ajankohdan keskivedenkorkeudesta.

Tämä kevät ja kesä ovat olleet ennätyksellisen sateisia Vuoksen vesistöalueella. Vuoden alusta lähtien alueella on satanut n. 600 mm kun ajankohdan normaalisademäärä on n. 400 mm. Tämän kesän sademäärä on ollut noin kaksinkertainen normaaliin kesään verrattuna. Poikkeusjuoksutukset on aloitettu heinäkuun alussa ja vedenvirtaamaa on lisätty. Tämänhetkisen ennusteen mukaan Saimaan vedenpinta pysyy kuitenkin poikkeuksellisen korkeana ainakin vuodenvaihteeseen saakka.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=195719&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=198701&lan=fi

http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/Saimaanjuoksutuksi...
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/04/index.html
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/04/l041121001y/wqfi.html

Kommentit (0)

Vastauksesi