Kuinka polttohautaus käytännössä tapahtuu tai järjestetään ja mitä siinä...

Kuinka polttohautaus käytännössä tapahtuu tai järjestetään ja mitä siinä...

Kuinka polttohautaus käytännössä tapahtuu tai järjestetään ja mitä siinä prosessina ruumiille tapahtuu? Mitä jäljelle jää ja jos jää niin mitä se materia loppujujen lopuksi sisältää? Mihin jätteen saa kipata, vaikka kaivoon? Onko pappi läsnä tilaisuudessa vai onko siunattu ennen pollttouunia? Tapahtuuko polttaminen ostamassani kalliissa arkussa vai vaihdetaanko se ennen polttamista pahvilaatikkoon ja arkku uudelleenkaupataan eli kierrätetään? Ja taas pitää sukulaisten ostaa joku kallis uurna vai saako pyydettäessä tuhkan vaikka ämpäriin eli miten on? Kuka ylläpitää polttouuneja kunta, yritys vai joku uskonnollinen yhteisö ja mikä on niiden suhtautuminen uskonyhteisöön kuulumattomille? Polton hinta ja voinko kotipoltattaa itseni (kuoltuani) jos teen jollekulle taholle ilmoituksen, että haluan tulla poltetuksi ensi juhannuksena mökkini rannassa ja jäännökseni kipatuksi katiskani viereen? Oon vähän miettiny tämmöstä...

Vastaus

Tuhkauksen menetelmä on esitetty Krematoriosäätiön sivulla http://www.krematorio.com/frameset.htm. Oikeudelliset määräykset sisältyvät Hautaustoimilakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457 ).
"Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla". (2 §)
Lääninhallitus voi myöntää oikeuden perustaa krematorion evankelis-luterilaisille seurakunnille, ortodoksisille seurakunnille, valtiolle, kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle uskonnolliselle yhteisölle, muulle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle eli samoille, joilla on velvollisuus/oikeus perustaa hautausmaa (3 §, 7 §, 8 § ja 17 §). Tuhka on vuoden kuluttua tuhkaamisesta haudattava tai muuten sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan(19 §). Krematorionpitäjän on vaadittava omaisilta kirjallinen ilmoitus siitä, minne tuhka tullaan sijoittamaan pysyvästi (18 §). Kirkollinen hautaan siunaaminen suoritetaan ennen tuhkausta. Tuhkauurnan hautaamiseen pappi ei yleensä enää osallistu, toki hänet voi sinne kutsua. Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkollisten toimitusten kirja (http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/toim-kirja/05c_maahan_katk.doc ) sisältää erillisen toimituksen "Maahan kätkeminen", jonka voi toimittaa myös maallikkoseurakuntalainen. Joihinkin nykyisen Virsikirjan liitteisiinkin sisältyy ohjeita tällaista palvelusta varten. Tuhkauurnan tulee, jos se haudataan maahan, olla maatuvaa ainesta. Mikään ei estä itse valmistamasta sitä.

Kommentit (0)

Vastauksesi