Kuinka pitkäksi aikaa linja-auton saa pysäköidä linja-autopysäkille?

Kuinka pitkäksi aikaa linja-auton saa pysäköidä linja-autopysäkille?

Vastaus

Lainsäädännössä ei nähtävästi ole asiaa säädelty.

Tieliikennelain 27 §:ssä todetaan yleisesti, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#P27

Tieliikenneasetuksessa liikennemerkkien 531 "Paikallisliikenteen linja-auton pysäkki" tai 532 "Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki" yhteydessä ei mainita mitään lisäkilvistä, joka määrittäisi linja-auton pysäköintiä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182#P19

Kommentit (0)

Vastauksesi