Kuinka pitkä saa olla itse tehty perävaunu?

Kuinka pitkä saa olla itse tehty perävaunu?

Vastaus

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:
a) henkilö- tai linja-auton (M-luokka) ja perävaunun yhdistelmä 18,75 m

25 §
Muut päämitat

1. Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,20 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai mahdollinen akselinnostolaite yläasennossa.

2. Henkilöauton (M1-luokka) suurin sallittu leveys on 2,50 metriä.

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020230

Kommentit (0)

Vastauksesi