Kuinka paljon Suomessa on asunnottomia ihmisiä? entä pääkaupunkiseudulla?

Kuinka paljon Suomessa on asunnottomia ihmisiä? entä pääkaupunkiseudulla?

Kuinka paljon Suomessa on asunnottomia ihmisiä? entä pääkaupunkiseudulla? Helsingissä asunnottomia taitaapi olla reilu 3000 vai onko luvut muuttuneet?

Vastaus

Tilastokeskus määrittelee asunnottoman seuraavasti: "Asunnottomiin luetaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa olevat sekä laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvat (esim. ensisuojat, hoito- ja huoltokodit, psykiatriset sairaalat, kehitysvammaisten laitokset). Myös vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa, luetaan asunnottomiksi. Lisäksi asunnottomiksi luetaan tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät."

Lähde:
http://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/asunnoton.html

Kesäkuussa 2008 julkaistusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen selvityksestä 3/2008 käy ilmi, että asunnottomuus on hieman vähentynyt Suomessa. Vuoden 2007 marraskuun puolivälissä vailla vakinaista asuntoa oli n. 7 300 yhden hengen taloutta ja 300 perhettä. Yksinäisten asunnottomien määrä on vähentynyt vajaalla 100 henkilöllä ja perheiden määrä on hiukan lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna.

Yli puolet eli vajaa 4 000, asunnottomista asui pääkaupunkiseudulla, näistä valtaosa, 3 110, Helsingissä. Espoossa oli 467 asunnotonta, ja Vantaalla 384.

Lähde:
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=22257&lan=fi

Lisätietoa aiheesta:

Yksinäiset asunnottomat vuosina 1987-2007:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=233882&lan=fi&clan=fi

Asunnottomien yö perjantaina 17.10.2008: http://www.asunnottomienyo.fi/

Oikeus asuntoon, oikeus ihmisarvoiseen elämään : Valtakunnallisen (2001–2005) ja pääkaupunkiseudun (2002–2005) asunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelmien arviointi / Juha Kaakinen, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen (Ympäristöministeriön raportti 8/2006):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=51691&lan=fi

Kommentit (0)

Vastauksesi