Kuinka paljon rautaa Suomen rautatieverkostossa on?

Kuinka paljon rautaa Suomen rautatieverkostossa on?

Vastaus

Rautatiekisko painaa 35 kg juoksumetriltä. Kun kiskoja on pari, likiarvo kiskojen yhteispainosta saadaan kertomalla 70:llä rataverkon pituus metreissä.

Rataverkko on n. 5740 km. Tähän on lisättävä arvio osuudesta, jossa raiteita on useampia. Jos sen lisäksi arvioin että rakenteissa on muutakin rautaa, mm. sähköistetyillä osuuksilla virtalangan pylväissä, käytän pyöristettyä lukua 6000 km.

70 x 6000 = 420000 tonnia

http://www.tp.spt.fi/~salabra/al/ee00226/SP105.pdf
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_rataverkko

Eräs lukijamme on huomauttanut virheestä laskelmassa. Nykyisten säädösten mukaan kiskon vähimmäispaino on 53 kg/m.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:245:0143...
Jos otetaan huomioon, että Suomen rataverkko on osittain vanhaa eikä täytä tätä vaatimusta, laskelma on syytä tarkistaa. Pysyäkseni helpoissa tasaluvuissa: 100 x 6000 = 600000 tonnia.

Kommentit (0)

Vastauksesi