Kuinka paljon keskeneräisen rakennuksen kiinteistövero on pienempi kuin...

Kuinka paljon keskeneräisen rakennuksen kiinteistövero on pienempi kuin...

Kuinka paljon keskeneräisen rakennuksen kiinteistövero on pienempi kuin valmiin.
Missä vaiheessa rakennus muuttuu keskeneräisestä valmiiksi?

Vastaus

Kiinteistövero on kunnanvaltuuston vahvistaman prosentin mukainen määrä kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. Keskeneräisen rakennuksen ns. jälleenhankinta-arvo lasketaan kuten valmiille rakennukselle. Verotusarvoksi tulee valmiina olevaa osaa vastaava osuus koko rakennuksen jälleenhankinta-arvosta.

Keskeneräisten rakennusten valmiusaste on ilmoitettava prosentteina. Verotusarvo lasketaan valmiusasteprosentin mukaan jälleenhankinta-arvosta. Valmiusasteen määrittäminen kuuluu rakennuksen valvojan tehtäviin. Ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 153 pykälän mukainen loppukatselmus.

Parhaimmin tällaisiin kysymyksiin vastauksen saanee verohallinnon kiinteistöverotuksen palvelunumerosta ma–pe 9–16.15 020 697 020.

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kiinteistojen_verotus/Kiinteis...(9216)
http://www.suomela.fi/rakentaminen/KiinteistonhoitoAnna/Miten-kiinteisto...
http://kirjasto.suomela.fi/xarticles.asp?articleid=102224

Kommentit (0)

Vastauksesi