Kuinka paljon ja mistä Suomi sai taloudellista apua talvi- ja jatkosotien...

Kuinka paljon ja mistä Suomi sai taloudellista apua talvi- ja jatkosotien...

Kuinka paljon ja mistä Suomi sai taloudellista apua talvi- ja jatkosotien aikana ja vähän sotien jälkeenkin? Mikä olisi sopivaa kirjallisuutta lisätiedon hankkimiseksi?

Vastaus

Suomen talvisodassa ulkomailta saamasta avusta löytyy tietoa Pirkko Kanervon tuoreesta väitöskirjasta. Väitöskirjassa esitetään, että Suomi ei jäänyt yksin talvisodassa, vaan sai eri puolilta maailmaa runsaasti mm. aseapua sekä raha- ja tavaralahjoituksia. Aseapua Suomi sai yhteensä 4,6 miljardin markan arvosta. Raha- ja tavaralahjoja saatiin n. 2 miljardin markan arvosta:

Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota : Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna (Teos 2007)

Sekä:
Yksin suurvaltaa vastassa: talvisodan poliittinen historia. Toim. Olli Vehviläinen, O. A. Rzesevski (Suomen historiallinen seura 1997)

Jatkosodan aikana Suomi sai taloudellista apua liittolaiseltaan Saksalta. Ruoka-apua saatiin mm. Norjasta ja Ruotsista:

Aseveljet: saksalais-suomalainen aseveljeys 1942-1944. Toim. Roope Alftan. (WSOY 2005)
Jokisipilä, Markku: Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin-sopimus (SKS 2004)
Jokisipilä, Markku: "Hitlerin avulla idän barbaareja vastaan": tulkintoja suomalais-saksalaisesta aseveljeydestä (Turun yliopisto 1998)
Hannula, Antti: Suomen asia on meidän - vai onko? Suomen ja Ruotsin väliset suhteet ja yhteistyö toisen maailmansodan aikana (Suomen sotaveteraaniliitto 1999) Huom! 31 s. (Vain Oulun yliopiston ja Åbo Academin kirjastoissa)

Sodan jälkeen Yhdysvallat tarjosi Suomelle nk. Marshall-apua, josta Suomi kuitenkin kieltäytyi. Seuraavista teoksista löytyy tietoa jälleenrakentamisesta:

Suomi 85, osa 2. Kotirintamalla: itsenäisyyden puolustajat (Weilin + Göös 2002)
Ursin, Martti: Pohjois-Suomen tuhot ja jälleenrakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen (Pohjoinen 1980)
Kun sota on ohi : sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (SKS 2006)

Kirjojen saatavuustietoja voit katsella osoitteessa http://www.helmet.fi Näitä kirjoja, mutta myös muita aiheeseen liittyviä teoksia kannattaa kysellä esim. Helsingin yliopiston kirjastosta.

Lähteet:
http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/tiede/103640.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Marshall-apu
http://www.pelastakaalapset.fi/index.php?sivu=121

Kommentit (0)

Vastauksesi