Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tupakan kasvattaminen ja valmistaminen...

Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tupakan kasvattaminen ja valmistaminen...

Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tupakan kasvattaminen ja valmistaminen savukkeiksi tuottaa, ja kuinka paljon hiilidioksidia kasvattamista varten kaadettu sademetsä sitoisi vuodessa? Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä askin päivässä sauhutteleva tupakoitsija aiheuttaa?

Vastaus

Valmiita laskelmia tupakan viljelyn, tuotannon ja kulutuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä ei löytynyt. Useimmissa ilmastonmuutosta käsittelevissä lähteissä sivutaan tupakan viljelyn aiheuttamia ympäristöhaittoja, mutta ongelmana on se, että tiedot eivät ole vertailukelpoisia, sillä yhtenäiset mittaustavat näyttävät puuttuvan.
Käytössämme olleesta ympäristöongelmia käsittelevässä kirjallisuudessa ei tupakan ympäristövaikutuksia tullut esille. Myöskään lehtiartikkelitietokannoista ei viitteitä löytynyt.

Tupakan aiheuttamista ympäristöhaitoista mainitaan usein tupakan lehtien kuivaamisesta aiheutuva puunkulutus:
Yhden tupakkatonnin kuivaamiseen tarvitaan 55 tonnia puuta, kaiken kaikkiaan tupakkaa tuotetaan vuosittain 6,5 miljoonaa tonnia.
Yhden tupakka-askin polttaminen päivässä kuluttaa 24 puuta vuodessa.
Lähteet: http://www.rauhanpuolustajat.fi/kulutaharkiten/elintarvikkeet.html
http://www.kepa.fi/kumppani/arkisto/2003_4/3158

Tuotteiden ympäristövaikutuksia tutkitaan mm. ekologinen jalanjälki-käsitteen avulla.
Englannin kielessä käytetään käsitettä ”carbon footprint” tai ”ecological footprint” ja ruotsiksi ” ekologiskt fotavtryck” . Näillä hakusanoilla voit etsiä esim. Googlesta lisätietoa.
http://www.edu.fi/teemat/KEKE/kulutus/valinta.html#ekologinen_jalanjalki
http://www.pe-international.com/consulting/carbon-footprint/?gclid=COnx-...
http://www.carbonfootprint.com/

Katso myös:
http://www.suomenash.fi/sivu.php?artikkeli_id=160
http://www.industryplayer.com/licenceinfo.php?licid=000320
http://www.aravo.com/Presentations/PRiSM_Tobacco_Category_4of5.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi