Kuinka paljon erilaisia tunteita ihmismielestä löytyy ?Perustunteiksi...

Kuinka paljon erilaisia tunteita ihmismielestä löytyy ?Perustunteiksi...

Kuinka paljon erilaisia tunteita ihmismielestä löytyy ?

Perustunteiksi määritellään usein viha, suru, pelko, rakkaus, inho, häpeä, nautinto ja yllätys.

Vastaus

Järkeenkäyvältä ajatukselta tuntuisi, että mahdollisten tunteiden ja niiden kaikkien variaatioiden määrä olisi niin laaja, ettei sitä ole mahdollista määritellä.

Theodore D. Kemper St. John's Universitystä on kirjoittanut aiheesta artikkelin "How many emotions are there? Wedding the social and the autonomic components", joka on julkaistu American Journal of Sociologyssä (Vol. 93, No. 2, syyskuu 1987). Tosin vain ensimmäinen sivu, jolla on lyhennelmä artikkelista, on vapaasti verkossa luettavissa, mutta perusajatus on, että mahdollisten tunteiden määrä on rajaton.

Kun yhteiskunnassa ilmenee uusia sosiaalisia tilanteita ja yksilöt joutuvat kohtaamaan niitä, ilmenee myös yhä uusia tunteita. Artikkelin mukaan fysiologiaan pohjautuvia primaarisia tunteita on neljä: pelko, viha, masennus ja tyytyväisyys. Sekundaariset tunteet kuten syyllisyys, häpeä, ylpeys, kiitollisuus, rakkaus, kaipaus, ikävystyminen jne. perustuvat primaaritunteisiin ja syntyvät niistä sosiaalisten tilanteiden kautta.

Edelleen artikkelin mukaan tunteet ovat autonomis-motoris-kognitiivisia tiloja, joiden mahdollista määrää artikkeli pyrkii valottamaan. Kemper perustaa vastauksensa kahteen tekijään: tunteiden pohjalla oleviin autonomisiin mahdollisuuksiin ja toisaalta näihin liitettävissä oleviin kulttuurisesti määräytyviin sosiaalisiin tilanteisiin. Näiden kahden tekijän vaikutuksesta tunteiden mahdollinen kirjo on Kemperin mukaan hyvin laaja.

http://www.jstor.org/pss/2779585

Tutkijatkaan eivät kuitenkaan näytä olevan yksimielisiä edes perustunteiden määrästä. Esim. R. Plutchik (1980, Emotion: Theory, research, and experience: Vol. 1. Theories of emotion. New York: Academic Press) mainitsee kahdeksan perustunnetta, joihin pohjautuvia sekundaarisia ja tertiaarisia tunteita hän luetteleekin jo toista sataa:
http://www.fearcourse.com/blog/emotion/how-many-emotions-are-there-an-an...

Useimmissa tutkimissani lähteissä näyttää joka tapauksessa toistuvan samansuuntainen perusajatus: erilaisten tunteiden määrää tuskin pystyy tarkasti määrittelemään.

http://www.google.com/search?q=%22how+many+emotions%22&rls=com.microsoft...

http://www.cs.tut.fi/~ihtesem/s2004/luentomatskut/seppala_repo_virtanen_...

http://personal.inet.fi/koti/seppo.kaikkonen/OppiSoppi/Salatunteet.htm

http://tiedostamaton.net/perustunteet.html

Kommentit (0)

Vastauksesi