Kuinka paljon ammattikorkeakoulut/yliopistot saavat rahaa valmistuneesta opiskelijasta?

Kuinka paljon ammattikorkeakoulut/yliopistot saavat rahaa valmistuneesta opiskelijasta?

Vastaus

Hei,

Ihan suoraa "könttäsummaa" ei voi sanoa, vaan summa määräytyy ainakin valtionosuuden, vuosittain valmistuvien opiskelijoiden ja tutkinnon mukaan.

Kysyimme asiaa Opetushallituksen puolelta ja saimme ammattikorkeakouluja koskien kattavan vastauksen:

Ammattikorkeakoulujen nykyinen rahoitusmalli toimii siten, että ammattikorkeakoulut saavat rahoitusta laskennallisen opiskelijamäärän mukaisesti vuosittain. Laskennallinen opiskelijamäärä perustuu ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen tulossopimukseen. Ammattikorkeakouluille vahvistetaan vuosittain alakohtainen yksikköhinta, joka muodostuu siten, että n. 70 % yksikköhintarahoituksesta perustuu laskennallisiin opiskelijamääriin ja 30 % osalta suoritettuihin tutkintoihin. Laskennassa on kahden vuoden suoritettujen tutkintojen keskiarvo.  Oheisena linkki Opetushallituksen tieto ja rahoitusyksikön sivuille, josta löytyy tiedot eri koulumuotoja koskien sekä opiskelijamäärätiedoista, kustannuksista, yksikköhinnoista että rahoituksesta http://www.oph.fi/asiakkaat/rahoitus Rahoituksen määräytymisperusteet löytyy kyseisestä linkistä kohdasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit – v 2013 yksikköhinnat ja sieltä ammattikorkeakoulut ja määräytymisperusteet. Kohdasta yksikköhinnat / ammattikorkeakoulut voi nähdä kaikkien ammattikorkeakoulujen vahvistetun yksikköhintaraportin.

Yliopistoille maksetaan samaan tapaan kokonaisrahoituksesta (valtionosuus vuonna 2010 75%) tietty prosentti valmistuvista opiskelijoista.  Prosentti määräytyy tutkinnon mukaan niin, että ylemmästä korkeakoulututkinnosta maksetaan prosentuaalisesti eniten. Ehdotuksen rahoitusmallille vuodelle 2013 myötä rahoitusta tullaan kehittämään enemmän tulospainotteiseksi, jolloin rahoitukseen vaikuttavat yhä enemmän valmistumisien lisäksi esimerkiksi julkaisujen määrä. Yliopistojen rahoitusmalli löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta. Kannattaakin tutustua lähdeluettelon linkkien kautta asiaan tarkemmin.

Kommentit (0)

Vastauksesi