Kuinka pahaa myrkkyä maito on luonnolle, jos maito auto leviää luontoon?

Kuinka pahaa myrkkyä maito on luonnolle, jos maito auto leviää luontoon?

Kuinka pahaa myrkkyä maito on luonnolle, jos maito auto leviää luontoon? Onko melkein yhtä paha kuin öljy? Miksei niiden tarvi pitää haitallinen ympäristölle merkkiä autossa, eli se merkki jossa on kuollut kala ja puu.

Kiitoksia hyvistä vastauksista

Vastaus

Maito on maahan, veteen tai viemäriverkostoon joutuessaan ympäristölle haitallista sen happamoittavan vaikutuksen vuoksi. Pohjavesialueella maaperään imeytynyt maito voi pilata pohjaveden ja vesistöön joutuessaan se voi aiheuttaa kalakuolemia. Tuhat litraa maitoa vastaa kuormitukseltaan noin kolmeatuhatta litraa ihmisen tuottamia puhdistamattomia jätevesiä vuorokaudessa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta säädetään laissa. Aineet luokitellaan tiettyjen kriteereiden perusteella eikä maitoa niiden perusteella lasketa kuljetuksen osalta vaaralliseksi aineeksi.

Aineiden luokitusperiaatteet ja –kriteerit:

http://80.248.162.134/vakhaku/asp/empty.asp?P=239&PS=root&A=setattribute...

http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/Vaarallisten-aineiden-k...

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940719

VAK-info:
http://www.lvm.fi/web/fi/vak/info

HS:n uutinen maito-onnettomuudesta:
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Maito+happamoittaa+maan+ja+tappaa+kal...

Kommentit (0)

Vastauksesi