Kuinka opiskellaan valtiotieteiden maisteriksi?

Kuinka opiskellaan valtiotieteiden maisteriksi?

Kauanko opiskelu kestää ja mihin töihin maisteri voi pyrkiä?

Vastaus

Valtiotieteiden maisteriksi opiskelu kestää suositeltavan aikataulun mukaan viisi vuotta, jossa kandidaatin tutkinto suoritetaan kolmessa ja tämän päälle maisterin tutkinto kahdessa vuodessa. Opintoaikataulun voi suunnitella itse, joten nopeamminkin opinnot voi yrittää suorittaa. Enimmäisajaksi on laissa rajattu seitsemän vuotta, jonka jälkeen jatkaminen vaatii erityisperusteita.

Valtiotieteiden maisteriksi voi opiskella muun muassa Helsingin yliopistossa. Yliopiston WebOodissa on valtiotieteellisen tiedekunnan opinto-opas, jonka kautta voi tutustua eri oppiaineiden sisältöön. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen tai Sosiaalitieteiden laitoksen kohdalta saa näkyviin eri pääaineiden kandidaatin- ja maisterintutkimusten tutkintovaatimukset ja lisää tietoa opetuksesta. Eri oppiaineita on toistakymmentä, joten useita eri mahdollisuuksia työelämässä on. Helsingin Yliopiston Flamma-sivuille on koottu Valtiotieteilijä työelämässä -otsikon alle tietopaketti, jossa on selvityksiä valtiotieteilijöiden sijoittumisesta työelämään.

Yhteiskuntatieteitä opetetaan tietysti useammassakin yliopistossa Suomessa, mutta nimikkeellä valtiotieteen maisteri taitaa voida nykyään valmistua vain Helsingissä tai Turussa.

Kommentit (0)

Vastauksesi