Kuinka monta Suomi-konepistolia m/31 valmistettin ennen 30.11.1939 ja...

Kuinka monta Suomi-konepistolia m/31 valmistettin ennen 30.11.1939 ja...

Kuinka monta Suomi-konepistolia m/31 valmistettin ennen 30.11.1939 ja luovutettiin suomalaisile sotilaille ennen 13.3.1940. Mikä oli aseen hinta tai tuotantokustanus? kuinka paljon maksoivat panssarilaivqt Väinämöinen ja Ilmarinen? Toinen näistä tuhottiin lapsellisessa merioperaatiossa Itämerellä ja toinen myytiin Neuostoliittoon 1945 - mikä oli myyntihinta ja saatiinko sovittua hintaa koskaan Suomelle?

Vastaus

Timo Hyytisen ja Harri Hyytisen kirjan

Suomi-konepistoolin tarina : näin syntyi maailman paras ase ja näin sitä käyttivät maailman parhaat taistelijat. - 2. täyd. p. - Arma fennica, 2012

mukaan Tikkakosken tehtaat toimittivat m/31-KONEPISTOOLIA puolustusvoimille vuosina 1931-1939 seuraavasti

ennen vuotta 1935 275 kpl
vuonna 1935 500 kpl
vuonna 1936 1000 kpl
vuonna 1937 1264 kpl
vuonna 1938 150 kpl
vuonna 1939 1172 kpl eli yhteensä 4361 asetta.

Talvisodan alla tehdyn vahvuusilmoituksen mukaan kenttäarmeijalla oli kaikkiaan 4963 konepistoolia. Talvisodan aikana valmistui 700 uutta konepistoolia ja menetetyiksi kirjattiin 500 asetta, joten kaikkiaan talvisodan lopussa armeijallamme oli kaiketi hieman yli 5100 konepistoolia (välttämättä ihan kaikki eivät olleet kysymyksessä mainittua mallia). Sotasaaliiksi oli lisäksi saatu noin 200 venäläistä konepistoolia.
Suomi-konepistoolin hinta vaihteli, ensimmäisessä tilauksessa v. 1931 se oli 3100 mk (hintaan sisältyi varapiippu ja kaksi lipasta). Toisen maailmansodan aikana hinta näyttää olleen samaa luokkaa. Tarkempia hintatietoja löytyy (s. 59)

Jyri Ylösen opinnäytteestä

"...Mutta kaiken yli tikkasi Rokan konepistooli niin kuin ompelukone" : Oy Tikkakoski Ab:n Suomi-konepistoolituotanto talvi- ja jatkosodan aikana. - Jyväskylän yliopisto, 1997

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/12054

Vientiin ei Suomi-konepistooleita juurikaan mennyt ennen talvisodan loppua.

Alkuperäisessä urakkasopimuksessa yhden PANSSARILAIVAN hinnaksi oli vuoden 1928 lopulla sovittu 40 000 000 mk. Tämä hinta ei sisältänyt kaikkea, mm. aseistuksen, kulkulaitteet ja panssarilevyt hankki tilaaja. Todennäköisesti tämä 40 miljoonaa ei ollut puoliakaan lopullisista kustannuksista.

Lopulliset kokonaiskustannukset jouduttiin laskemaan uudelleen v. 1947 ja silloin Väinämöisen kokonaishinnaksi saatiin 209 692 000 mk. Tähän summaan sisältyivät kaikki varusteet ja kalusteet.

Liittoutuneiden johtomiesten Potsdamissa kesällä 1945 pitämän kokouksen päätöksiin vetoamalla Neuvostoliitto vaati, että Suomen oli luovutettava sille oikeus saksalaisten saataviin Suomesta. Näiden arvoksi laskettiin noin kuusi miljardia markkaa. Väinämöisen myynti liittyi osana näihin järjestelyihin. Panssarilaivan lopulliseksi arvoksi sovittiin tässä yhteydessä 265 000 000 mk. Rahaa kaupassa ei liikkunut, mutta maksettavaksi määrätty korvaussumma pieneni sen verran.
Suomalaiset arvioivat, että laivan todellinen arvo olisi ollut nelinkertainen.

Niklander, Tauno
Meidän panssarilaivamme. - Tekijä, 1966.

Kommentit (0)

Vastauksesi