Kuinka monta prosenttia vuonna 1924 syntyneistä on elossa tällä hetkellä?

Kuinka monta prosenttia vuonna 1924 syntyneistä on elossa tällä hetkellä?

En löytänyt tilastokeskuksen sivuilta taulukkodataa, joista olisi voinut laskea tuloksen.

Vastaus

Väestötilastoja löytyy Suomen tilastollisista vuosikirjoista. Vuoden 1928 vuosikirjan mukaan vuonna 1924 elävänä syntyneitä oli 78057. Heistä oli miehiä 40300 ja naisia 37757.

 Vuoden 2016 vuosikirjan mukaan 31.12.15 elossa oli 8997 vuonna 1924 syntynyttä. Näistä elossa olevista miehiä oli 2392 ja naisia 6605.

 

Findikaattorin tilastossa, joka on tehty väestön iän ja sukupuolen mukaan, 92 vuotiaita oli 31.12.16 elossa 7451 (miehiä 1927 ; naisia 5524). Tämän tiedon perusteella laskettuna vuonna 1924 syntyneistä oli viime vuoden lopussa elossa noin 9.5%.

Kommentit (0)

Vastauksesi