Kuinka monta euroa SPR, redcross.fi saa verenluovutuksessa luovutetusta...

Kuinka monta euroa SPR, redcross.fi saa verenluovutuksessa luovutetusta...

Kuinka monta euroa SPR, redcross.fi saa verenluovutuksessa luovutetusta verilitrasta tai annoksesta ja keneltä, sairaanhoitopiiriltä vai sairaalalta. Vaihteleeko hinta alueittain? Liittyykö tähän jotain muuta jota pitäisi tietää?

Kiitos

Vastaus

Kysyimme asiaa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelusta, josta kerrottiin seuraavaa:

Sairaalat ostavat tarvitsemansa verivalmisteet Veripalvelusta. Veri ei kuitenkaan koskaan mene sellaisenaan sairaalaan, vaan se käy läpi pitkän prosessin ennen päätymistään potilaalle.

Kaikki Suomessa luovutettu veri käytetään potilaiden hoitoon sairaaloissa Suomessa. Kokoveri jaetaan osiin, joista tehdään erilaisia valmisteita: punasolu-, verihiutale- ja plasmavalmisteita. Luovutettu veri käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi ja potilaan hoidossa käytetään vain sitä veren osaa, mitä hänen hoitonsa edellyttää. Näin hoito on sekä tehokkaampaa että turvallisempaa.

Veripalvelu on Suomen Punaisen Ristin muusta toiminnasta taloudellisesti ja toiminnallisesti erillinen organisaatio. Veripalvelu ei saa toimintaansa taloudellista tukea emo-organisaatioltaan eikä muista ulkopuolisista lähteistä. Sairaaloiden verivalmisteista ja erilaisista palveluista maksamilla tuloilla mahdollistetaan mm. verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen, veren keräys sekä verivalmisteiden testaus ja tuotanto. Veripalvelu huolehtii myös valmisteiden kuljetuksesta ja varastoinnista.

Veripalvelussa tehtävä työ edellyttää monenlaista ammattitaitoa. Veripalvelu työllistää vakituisesti noin 500 henkeä 16 eri paikkakunnalla, muun muassa sairaanhoitajia, bioanalyytikkoja ja laboratoriohoitajia sekä lääkäreitä. Heidän ammattitaitoaan vaaditaan mm. keräys-, testaus- ja tuotantoprosessien eri vaiheissa. Veripalvelu ei tavoittele toiminnallaan voittoa, vaan tehtävämme on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen: toimittaa sairaaloihin potilaiden hoidossa tarvittavia mahdollisimman turvallisia kotimaisia verivalmisteita.

Yksi punasoluvalmiste maksaa sairaaloille noin 100 €. Hinta on sama koko Suomessa. Verivalmisteiden hinnat Suomessa on maailmassa alhaisimpien joukossa. Veripalvelun tavoitteena on jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa niin, että valmisteisiin ei sisältyisi ylimääräisiä, esim. toiminnan tehottomuudesta aiheutuvia kustannuksia.

Lisätietoja verenluovutuksesta ja myös hinnoittelusta ja talouden periaatteista löytyy Veripalvelun nettisivuilta: http://www.veripalvelu.fi

Kommentit (0)

Vastauksesi